53 Opbouw PABO Dèventer - Ofbraak PA - Ko Apeldoorn 1982

> Categorie: Bie het onderwies Gepubliceerd: donderdag 30 december 2010

In 1982 was ter al een nieje directeur beneumd van de te stichten PABO in Dèventer. Gerrit zal hier zien name nieet neumen, noch diee van de directeuren en adjuncten van de nog bestoande opleidingen. Diee zollen immers met de nieje directeur de directie goan uutmaken van het nieje instituut. In totaal wazzen dat tien ‘man’, negen mannen en ene vrouwe. De driee bestoande instellingen hadden immers ieder een directeur en twee adjuncten, wööronder Gerrit. Diee had feitelijk bie het begin van de besprèkingen oaver de éénwording ontslag motten nemmen: noe bleek later de volledige ofwikkeling van een sociaal plan op zien scholders te rusten.

De eerste vergadering was op vriedag, 6 februäri 1982. De IVB-bie-eenkomsten van de vriedagen wieren verplaatst nöör de woensdagmiddag. De eerste keer wären driee hoge ambtenären van het Ministerie van Onderwies anwèzig, want der mosten spiekers met koppen eslagen worden en de PABO zol een ‘rijksaangelegenheid’ worden en veur alle ‘zuilen’ opleiden! Dat laatste stond Gerrit wel an. Hee had trouwens het veurnemmen zieneigen op de achtergrond te holden: veural nieet opvallen!

De tientallen docenten wieren in groepen op-esplitst, natuurlijk volgens de eigen disciplines, diee Gerrit hier möör nieet neumt. Gerrit kwam natuurlijk terechte in de sectie Nederlands. Zee wären der met zien elleven gauw uut! Ze zollen gewoon beschrieven goan wat ze töt noe too dejen met hun klassen en uut het mengsel van alles zollen ze het SWP opstellen met, een niej woord, “EINDTERMEN”. Töt op de dag van vandage weet Gerrit nog steeds nieet, wat noe precies het verschil is tussen ‘eindtermen’ en ‘onderwiesdoelen’. Möör dat hef hem nooit wat uut-emaakt. Hee had trouwens het geveul dat hee de nieje opleiding in Dèventer nieet zol meemaken.

Noa een wèke of vieve wären ze met hun gedeelte van het SWP kats klöör. Ze gingen dus lekker oaver andere zaken proaten, möör dat begon al gauw te vervelen: leden van de groep Nederlands en andere groepen begonnen van de vergaderingen weg te blieven. Dat zinden de nieje directeur nieet. Hee begon te dreigen dat hee de ‘hoofdinspectie’ zol wöörschouwen. Möör de docenten trokken huneigen döör niks van an. Ze gingen op de vriedagmiddag gewoon weer lesgeven. Toen tenslotte de ‘Hoofdinspecteur’ een onderzeuk instelden, kon diee nieet anders as constateren dat alle docenten integer ehandeld hadden!

 

Veur het cursusjöör ’82 – ’83 wol Gerrit veur zien opleiding, diee bestond immers nog, in ‘de polder’ leerlingen goan werven. Veur alle zekerheid zei hee dat nieet enkeld tegen zien eigen directeur, möör hee belden tèvens de nieje directeur in Dèventer op. Diee wol nieet hebben dat Gerrit veurlichting ging geven in de polder, want ‘met een MAVO-diploma de oude kleuterleidstersopleiding gaan volgen, moet niet aangemoedigd worden’.

Gelukkig wisten diee meikes diee de olde opleiding nog volgen wilden, de schole in Apeldoorn wel te vinden! Der kwam weer een angifte veur driee klassen. Het was immers meschiens de laatste keer dat meikes kleuterleidster konden worden. 

Deur Gerrit zien conflict met zien nieje directeur oaver de veurlichting an MAVO-leerlingen wist Gerrit wel zeker dat oaver een jöör of twintig nieet völle meer oaver wèzen zol van de verworvenheden van het kleuteronderwies! Dat deej hem verdrieet. Hee sprak ter oaver met old-leerlingen. Diee beloafden hem stuk veur stuk dat ze in de nieje basisschole van 4 – 12-jörigen de tradities van het spöllend leren zollen bestendigen. Achterof mot Gerrit constateren dat zeeluu dat edoan hebt.

 
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk