37. VeeBee Kweekschole 1966

> Categorie: Bie het onderwies Gepubliceerd: dinsdag 24 augustus 2010

Diee zomervakantie ging het gezin Kuijk kamperen in Zeeuws-Vlaanderen, op de camping “De Braakman”, een camping in anleg. Ondanks règen en wind wieren het een prachtige veertien dagen, zon tweehonderd viefenzeuventig kilometer van huus. Diee ofstand konden ze oaverbruggen met hun keukskesblik. Döör kreeg Gerrit vanof september zesenzestig nog meer plezier van, want dan most hee dagelijks op en neer van Diepenveen nöör Apeldoorn. Dat kwam zoo. De Oaverheid had bepoald dat Gerrit met meer as tweeëndertig lesuren in totaal völs te völle heuj op de vörke nam! Hee mocht dus absoluut gin uurken meer boaven de limiet kommen. Noe wol het geval dat Gerrit negentien uur an Rollecate en achttien uur an de ‘Kleuterkweek’ had. Rollecate was dus zien heufdbetrekking; hee had dus reiskostenvergoeding nöör Apeldoorn. Gerrit had het lieefste een Volledige Betrekking van negenentwintig töt tweeëndertig uur an Rollecate; dan was hee wel zien reiskosten kwiet nöör Apeldoorn, möör oke het reizen. Hee stapten dus nöör de directrice van Rollecate en hee rèkenden veur dat zee hem gemakkelijk een VeeBee geven kon, as hee tèvens de bibliotheekuren van de schole kreeg. Het bleek dat de directrice dat nieet maken kon, um reden dat zee dan enkele huusholdleräressen körten most op hun uren. Begriepelijkerwieze wol zee diee collega’s nieet benoadelen. Ende eksersisie.

De directeur van de schole in Apeldoorn zol het “verschrikkelijk vinden”, as “mien möötjen” weg zol goan en hee boad Gerrit een VeeBee an. Gerrit kreeg taak- en andere extra uren en umdat de schole jöörlijks greujen bleef, kwam Gerrit an tweeëndertig uur. Hee maakten metene gebruuk van het anbod, zonder zien vrouwe te roadplegen, möör dat nam zee heel sportief op.

De directrice van Rollecate, een objectief denkend mense, vond dit oke veur alle pärtiejen de beste oplössing. Dit alles kreeg veur september zien beslag, zodat Gerrit dalijk noa de vakantie kon oaverstappen.

Een stuk of wat wèken later zat hee met een wat oldere man an toafel; diee zol veur negentien uur an Nieuw Rollecate kommen. De man wist wat dat soort onderwies betreft van toeten noch bloazen. Hoe of Gerrit oke zien best deej um hem uut te leggen, dat iej bie dat soort onderwies in het Nederlands nieet van bestoande lesboken uut mosten goan, möör van lèvende moderne teksten, de man zwoer bie bestoande olderwetse taalmethoden, diee volwassen leerlingen niks niejs boaden! Gelukkig bemeujden Gerrit zich noa de ‘taakoaverdracht’ nooit meer met het onderwies in het Nederlands an Rollecate, zoodat hee ‘gelukkig’ noe nog nieet weet hoe of het ooit egoan is.

Met frisse moed begon Gerrit an zien volledige bane in Apeldoorn. Noa een moand of driee wees de directeur hem an as tweede adjunct-directeur. Hee wol namelijk een goeie reustermaker hebben. Bie de neudige gedwongen wieziging in het lesschema had Gerrit hem een enkele keer uut de brand eholpen. Reusters maken, met rèkening holden van de wensen van alle collega’s, was een köllefken nöör Gerrit zien hand. Voldoan kon e wèèn as het hem weer gelukt was um een slutend en op elke docent en leerling passend schema klöör te maken.

 

Gerrit beseften toen dat hee zich bie dit soort onderwies ‘gelukkig’ zol blieven veulen. Dat geveul had oke weerslag op zien gezin. Iedere zomervakantie ging hee VOLDOAN oaver het veurbieje cursusjöör met vrouw en kinder kamperen in binnen- of butenland.  

 
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk