34. Kleuterkweek en Nieuw Rollecate - 1963

> Categorie: Bie het onderwies Gepubliceerd: maandag 07 juni 2010

In de herfst van 1962 solliciteerden Gerrit bie het ‘Rijks Landbouwhuishoud Onderwijs’ en wel an de Leräressenopleiding ‘Nieuw Rollecate’. Hee wier döör beneumd veur negentien lesuren Nederlands. An de Kleuterkweek kon hee achttien lesuren kriegen. Dat samen bracht zien gecombineerde bane op zeuvenendertig uur, wat een heleboel was. Hee wier van een moatig betaalde ulo-schoolmeester plotseling een heel redelijk gesalärieerde docent an het middelböör onderwies. Döör kwam nog wat bie: An ‘Rollecate’, De Rollecate zei hee altied, viel hee veur zien saläris onder het ‘Ministerie van Landbouw en Veeteelt’. Dat heetten dat hee in een hogere salärisschoale viel. Dat was mooi extra mee-enommen. Gerrit had altied al ezegd dat hee nieet veur zien plezier werkten, möör um zien gezin te onderholden! De dames diee hee les gaf an de Kleuterkweek, geleufden dat helemoale nieet. Gerrit lei hun dat umstandig uut: “Meisjes, Voor je plezier werken is heel wat anders dan met plezier werken. Ik moet werken om mijn gezin te helpen onderhouden. Ik zou liever helemaal niet werken en leuke dingen doen. Maar ik moet! Dan maar met plezier, natuurlijk .. ! Maar als nu de directeur binnen zou komen en zou zeggen: “Meneer Kuijk, het Rijk betaalt niet langer”, dan zou ik stantepede midden in de zin ophouden, mijn hand heffen, vriendelijk jullie toezwaaien en zeggen: “Dag dames, tot ziens, tot het Rijk weer betaalt”. Ik zou de klas uitlopen en niet weerkomen. Onthoud dus dat je niet voor je plezier hoeft te werken maar wel met plezier! Een mens werkt om in zijn eigen onderhoud en dat van het gezin te voorzien”. Het bleef heel lange stille in de klasse en toen gingen de handen op mekäre. De dames hadden de economische wet van de ärbeid esnapt.

 

Begin 1963 begon Gerrit in zien nieje functie an De Rollecate. Zien schoonvader werkten der oke, hee gaf döör ‘Tuinbouw’ an de N XXI (tuinbouw)-klassen en N XIX (huishoud)-klassen. Nederlands most tèvens an beide opleidingen egeven worden. Gerrit gaf oke les an de Vormingsklasse, wat de klasse was diee an de feitelijke opleidingen veurof ging. Der wier hem evroagd of hee ook les wol geven in het Nederlands an de N-Akte Gymnastiek. Umdat Gerrit zelluf de huppelakte had, wol hee dat wel. De lessen an diee akte vergden wel meer veurbereiding, umdat de gebruukte termen nieet altied bie hem bekend wären. Gelukkig mocht hee in de praktijklessen meedreien en zelfs oefeningen, op de bok bieveurbeeld, veurdoon. In gedachten zut hee zieneigen nog wel ens een anloop nemmen en met ‘de schroef’ oaver de bok goan. De opleidende leräres kon dat namelijk zelluf nieet. Wat een onderwiestied was dat!

 In september drieeënzestig verhuusden Ali en Gerrit met hun vier kinderen weer nöör Diepenveen. In juli was de vierden, een meiken, derbie ekommen. De flat wöör ze woonden was te klein eworden. De betaling van leerkrachten wier in dat jöör töt een hoger niveau opetrokken. Ook döör plukten het gezin Kuijk weer de vruchten van. Eindelijk wazzen ze uut het salärisdal. Ze hadden het twintig jöör noa ‘De Bevrijding’ eindelijk goed! De Oaverheid vond zelfs in 1965 dat de schoolmeesters het te goed kregen. Ze gingen zelfs het bedriefslèven veurbie. Möör dat kon toch nieet … ?! 
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk