11. Sportdagen

> Categorie: Bie het onderwies Gepubliceerd: dinsdag 01 september 2009

E.J.van Koningsveld wier de nieje consulent veur de Lichamelijke Opvoeding in de onderwiesinspectie veur het legere onderwies in de inspectie Dèventer. De gemeente Olst had in 1949 gin gymnastiekleraer meer. De klassen kregen noe gymnastiek van hun eigen leerkracht. Leerkracht was feitelijk een hele mooie name. Het was de dwingende macht achter het onderwies. Kinder mosten immers edwongen worden wat te leren. Enkeld spölsigheid kon nieet! De ‘onderwiesvernieeling’ wol döör verandering in brengen! Net as in de köttelschole wilden de verniejers dat er oke in de legere schole spöllend eleerd most worden. Ze vergatten dat het ontaerden in lerend spöllen, wöörbie de noadruk op spöllen begon te vallen. Völle ‘krachten’ verzoapen in het spöllen van hun leerlingen! Ze raakten het oaverzicht en döörmee de orde kwiet! De Werkplaatse Kindergemeenschap van Kees Boeke was döör een zwiegend veurbeeld van. Zwiegend, want de kinder van de koniginne gingen bie hem in Bilthoven op schole.

Het enigste spöllen wat de kinder op een normale schole dejen, was bie gymnastiek. En natuurlijk deej een moderne leerkracht oke reken-, taal-, geschiedenis-, aerdrijkskunde-, natuurkennis, lèès- en zangspellekes. Bie gymnastiek wieren zelfs bepoalde lichamelijke spellen as wedstriedvorm inevoerd. De nieje consulent was een ‘meester’ in het andragen van ideeën. Zoo introduceerden hee op alle legere scholen in Olst, oke de katholieke van de Boskamp, de jöörlijkse sportdag, met wedstrieden in het veldspel ‘kasti’. Verder wier de noe meer buten gymnastiek edoan met völle atletiek: zestig meter härdlopen, hoogspringen, verspringen.

Van Koningsveld wol dat Gerrit de eerste sportdag in 1950 samen met Herman ten Kampe, klasgenoot van Gerrit op de Kweekschole, veur de gemeente Olst organiseerden. Gerrit had van zuk soort dinger gin keze egèten, Herman wel. Dat was oke een völle bèteder schoolmeester as hee, want hee had altied frisse en verniejende ideeën. Herman kwam dan ook met een prachtig schema an veur de eerste sportdag in Olst.

De Boskamp wier de eerste plaatse wöör een sportdag eholden zol worden.

De schole in Welsum had gin leerkracht diee veldsporten geven kon. An Gerrit wier opedragen de kinder van Meester Portman ‘kasti’ te leren. Tegelieke kon hee dan in zien lessen döör atletiek met de kinder oefenen. Portman was härtstikke bliej dat Gerrit diee lessen gaf. Hee zat lekker op de Iesseldiek in Welsum in het zunneken te kieken hoe of Gerrit bezig was. In Hengforden nam de vrouwe van de Meester Gerrit zien lessen veur haer rèkening. Zee kenden Gerrit zien werkwieze.

De sportdag wier veur de consulent en Herman een groot succes, of zooas Van Koningsveld zei “een grootburger van Deventer waardig”. Herman ten Kampe was toen namelijk grootburger van Dèventer, umdat hee döör nog woonden.

Herman liet Gerrit delen in de eer, möör dat was nieet helemoale terecht, want Gerrit had enkeld helpen uutvoeren wat Herman allemoale uutedokterd had.

Het was wel leuk trouwens dat Welsum de kasticompetitie won: vieve espöld en vieve ewonnen! Portman kwam extra bie Gerrit um hem te bedanken dat hee zien kinder kasti eleerd had. Hee deej der nog een flesse wien bie, möör döör had Gerrit nieet völle an, um reden dat hee geheelontholder was. Gelukkig was zien meisjen, Ali Witteveen, dat oke. Hee gaf de wien an zien olders. Döör woonden hee in diee tied nog steeds bie in huus.

De sportdag van 1951 wier deur Herman op dezel’de wieze eregeld as in 1950. Diee opzet was immers een goed recept ebleken. Ook noe hadden Herman en Gerrit de leiding van het geheel. Zoo ging dat noe één keer as iej de jongsten wazzen in het onderwies. Iej mosten oe nog bewiezen! Veur Gerrit had ‘zich bewiezen’ weinig zin. Hee mocht met zien veurwaerdelijke verklöring toch nieet solliciteren!
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk