240 Oaveriesselse Boerenvriejerieje

> Categorie: Literatuur Gepubliceerd: zondag 08 juni 2014
Oaveriesselse Boerenvriejerieje

Een kluchtig teneelstuksken

Uut het Zeuventiende-eeuws "Schipbèèkse dialekt", meugelijk Märkels of Dieepens, vertaald deur CHRIS CANTER, met hulpe van Crödde van Niessel (CCC)

Eurspronkelijke dialektschriever onbekend

Disse vertaling in het Dèventers is van de schriever en dichter Crödde van Niessel

In dit Spel is sprake van eenheid van tied, eenheid van plaatse, eenheid van handeling

Het Stuksken kent vief bedriefkes

Het voldut döörmee an de veurnaamste eisen van een klassiek bliespel of treurspel

Professor Dr. Klaas Heeroma (Muus Jacobse) hef in de jören 1950/'60 dit stuk grondig op het gebruukte dialekt ontleed. Hee kump töt de slotsom dat het een Dèventerse Klucht kan wèèn. Crödde is het met diee conclusie nieet helemoale ens, möör dat dut ter nieet too. Het blif Achterhooks-Twents.

Spöl het of lèès het of goat ter nöör kieken, luu uut Dèventer en wiede umgeving. Het is best te genieeten in zien wat gemoderniseerde dialect.

Het is een stuksken veur negen dialectsprèkers en ene standärd-Nederlands-sprèker. Der bint driee vrouwenrollen en zeuven mannenrollen

Oaveriesselse boerenvriejerieje

Oaverzetting in mederne Dèventerse spelling van de Over-Ysselsche Boere-Vryagie uut Sallands/Drents

Spöllers

Boekslagen Lubbert (à boekslagen = hijgen, hechten) , de vriejer

Smoddelige-mulen Zwenne (à smoddelig = slordig, voel, smerig), de vriejster

Klaphekken-Henderk en Grollen- (à cynische grappen) Johan, twee jonge boeren

Geze en Geert, moo en ome van Lubbert à "Uutblinker"

Joost en Grete, vaa en moo van Zwenne à "Svan" à "Zwane"

Goossen, oom van Zwenne

De domeneer

EERSTE BEDRIEF

[Lubbert en Zwenne komt uut 't Schuttebier]

Lubbert

't Was lekker bier dadde wiej d'r zoapen, mööar ik binne d'r zoo alderbärstend zat van. Hoe gediejt 't oe, Zwenne, bi'j d'r oke zat van?

Zwenne

Nee, zo'k nieet willen zeggen, ik wolle wel wat èten nöör binnen schoeven.

Lubbert

Bi'j d'r hongerig van eworden, dan he'k nog wel een äppeltjen of zesse, zeuven, lust oe diee? Goade wiej hier wat zitten rusten, 't is hier allemachtig plezierig.

Zwenne

Hoe kom iej d'r bie zoo stads te proaten, da'j 't oaver plezierkes hebt?

Lubbert

Dat heurden ik van onze landheer.

Zwenne

Vertelt mi'j ens wat van oewen landheer en zien vrouwe, bint dat oke van diee grote luu?

Lubbert

O joa, dat bint luu diee der donders dikke bie zit.

Zwenne

Bint d'r ok dochters?

Lubbert

O joa, een hele kladde. Diee spichtige dinger wazzen v'leden wèke nog bie ons an huus, met zon sjap diee hun 't hof maakten. De vrouwe van de landheer keek d'r zoo ofwiezend nöör, ik zagge wel dat ze d'r niks van hebben mos'.

Zwenne

Was e dan nieet mans genog?

Lubbert

Joa, zol e niet mans genog wèzen? A'j hem hadden ezieen, zooas hee met diee meikes ummegink, iej zollen oe bedreten hebben van 't lachen. Ik dachte bie mienzelf: wat doo'j allemoale nieet veur dat geile meidenspul. Ik prieze mien, Zwenne, da's nog is anders wat. O Zwenne! A'j ens wissen hoe of ik an oe denke, dan zo'j mien nieet zoo loaten lopen as een hechtende leupse hond.

Zwenne

Möör Lubbert, zoo loop iej d'r toch helemoale nieet bie!

Lubbert

Och Zwenne, iej zieet wel hoe o'k altied op oe oflope, möör 't schient dat mien Klaphekken Henderk in de weg steet.

Zwenne

Um de drommel geef ik nieet um Henderk. Möör Lubbert, zonder d'r umhen te dreijen, zekt mien is of as iej van mien holdt?

Lubbert

Möö Zwenneken, wat zo'k anders zeggen?

Zwenne

Nouw, vroagt dan mien vaa ens of a'j met mien meugt trouwen.

Lubbert

Dat wil ik mien moo loaten doon, en mien ome Geert, diee hef döör hendigheid in. Möör as oe vaa oe dan vrög of as iej oke wel wilt, dan mo'j wel 'Joa' zeggen.

Zwenne

Dat za'k doon.

Lubbert

Geeft mien döör möör een smuksken op.

Zwenne

Wat deksels kump mien döör disse kante uut?

[Klaphekken Henderk en Grollen Johan op, allebeiden lädderzat]

Lubbert

Das Klaphekken Henderk met Grollen Johan.

Zwenne

Kom, loa we vort goan, dat ze ons nieet zieet.

Lubbert

Dadde wiej diee bliksemse keerls juust noe op ons dak kriegt, anders hadde wiej nog wat deureproat.

[Lubbert en Zwenne of]

Henderk en Jan zingt:

Ik binne de greune stroaten (à greun = begeerlijk, fris en jonk, greune ziede = rechter kante, wöör iej met oew dieerne vriejt)

Zoo vake deuregoan,

Ik mosse mien lieefken v'loaten:

Dat hef mien mien volk (volk = femilie) edoan.

(Ik bin de vriejerspèkes

Zoo vake opegoan

Möör mosse mien lieefken v'loaten

Dat hef mien femilie edoan)

Henderk

Wöörumme bint Smoddelige-mulen Zwenne en Boekslagen Lubbert d'r zoo vrog vandeur egoan?

Johan

Diee kunt wel is ergens in de buskes ekroapen wèzen. Ik zagge wel hoe as hee hechtend um haer hen liep te kwispelstärten.

Henderk

Ik hadde nieet edacht dat Zwenne döör zoo in mee zol goan.

Johan

O joa, met de vrouwluu mo'j dudelijk wèzen, iej mot nieet bleu wèzen.

Henderk

Mo'j met de meikes proaten dan? Ik meenden da'j d'r enkeld möör nöör hoofden te gloepen.

Johan

Nee Henderk, d'r kump meer bie kieken as gloepen, iej mot wat met ze oaver 't onderlief proaten.

Henderk

Wat bin iej toch een gasterd!

Johan

Man, iej mot van anpakken weten: ik wazze hoaste met Hillegien Zoggenkamps in de buskes ekroapen.

Henderk

Wat zo'j in vredesnaam met haer edoan hebben? Diee is nog völs te greun en jonk.

Johan

Dat kon best is meevallen.

Henderk

Möör Johan,van wat veur jöör is zee, ze is zoo spichtig op-eschoaten, döör zol een moes gin mööltjen an hebben.

Johan

Dat kui'j wel zeggen, möör a'k haer hadde, zo'k haer nieet vortsturen. Kom Henderk, loa wiej nöör huus goan, 't wördt duuster. [Henderk en Johan of]

TWEEDE BEDRIEF

[Lubbert, Geze en Geert op]

Lubbert

Heurt is moo, nieet te lange mèmen, ik hebbe 't oe vake genog ezegd, hoe a'k met Zwenne of-esproaken hebbe, en ik binne härtstikke groot en sterk, joa zeker.

Geze

Groot genog bi'j wel, möör iej bint nog zoo jonk in jören en völs te onbeholden.

Geert

Ach Geze, dat jonge spul wil vandage an de dag zoo lange nieet wachten azze wiej dat wel edoan hebt, ze bint noe te kietelstärtig.

Lubbert

Ome Geert, help iej mien dan wat, iej weet nog van de tied dat mien moo zelluf trouwden. Iej weet toch alles van de gang van zaken rondumme zon brullefte? Oaver de bruutscrone, de bruudsschat, de bruudskoo, het sluten van de brullufte in de kerke, de getugen, de bruudsjurk, de bruudsgaven en goat zoo möör deur. Moo is 't allemoale kats kwiet.

Geze

Nee, ik bin 't nieet vergèten, 't kump dubbeld op mien an: ik motte oew vaa en oew moo wèzen.

Geert

Nou nou, wat hef dit te bedujen, da'j 't zoo met mekäre in de wiere hebt. Kom, loa we goan, wiej bint de tied wel neudig.

Lubbert

Toe ome Geert, doot oew beste veur mien, dan za'k oe weer een dag helpen meijen.

Geert

Ik zalle wel zörgen dat iej en Zwenne mekäre gauw de hand västeholden kunt.

[Lubbert naor binnen]

Geze

Ik hebbe wel eheurd, Geert, dat 't een flinke dieerne is, möör völle spiekers um op de kop te sloan zit döör nieet in de femilie. Möör ze kan goed met de kooien oaverweg en ze wil de handen wel uut de mouwen stèken.

Geert

Stille wèzen zusse, döör komt haer vaa en moo an.

[Grete en Joost op]

Grete

Gedag samen.

Joost

Wat brech oe met oebeiden disse kante uut?

Geze

Dat vroage ik oeluu tèvens.

Geert

Woar goat iejluu zoo te hope hen?

Joost

Wiej wollen hen heujen. Hoe steet 't d'rmee, Geze, wil 't vlotten met 't werk?

Geze

Nog wel best, gelukkig, 't geet oe toch oke nog wel aerdig of?

Grete

Joa, 't geet ons nog vriej redelijk of.

Geze

Hoe is 't met de beesten, bint diee nog goed gezond?

Grete

't Kon minder.

Geert

Wöörumme denk iej, Joost, dadde wiej disse kante uut bint ekommen?

Joost

Dat zo'k nieet weten, Geert.

Geert

Wiej wazzen op pad nöör oe um een zaak diee as oe oke angeet.

Joost

Loat heuren, Geert.

Geert

't Geet um Lubbert, de zönne van mien zuster Geze, en um oew Zwenne; 't schient dat diee wel met mekäre deur 't lèven wilt. Dus wiej wollen is zieen ovve wiej 't klöör konden spöllen umme diee twee bie mekäre te kriegen.

Joost

Onze Zwenne? möör diee is nog te jonk.

Grete

Diee kan ik helemoale nog nieet missen: ze begint mien noe wat te helpen en dat schèèlt een bulte werk.

Geze

Och joa Grete, ik kanne mien zönne oke nieet best missen, möör 't zal d'r toch een keer van kommen.

Joost

Kiek is hier, onze dieerne is nog te kindelijk en Lubbert is oke nog jonk genog.

Geert

Nee, te jonk is hee nieet, hee is zoo eigengereid dat hee tegendroads nöör Zutfen drif a'j hem bie Dèventer in 'n Iessel gooit. Hee is mans genog en weet wel road met de vrouwluu.

Geze

Hold oe stille, breur! Hoe pak ie dat noe allemoale an? Loat mien oe zeggen, beste Joost, as iejluu d'r wel oren nöör hebt, dan kui' we 't wel ens worden met mekäre.

Grete

Zol dat noe wel verstandig wèzen, Joost, azze wiej diee dieerne zoo vrog an de man brach'en?

Joost

Wat za'k oe d'rvan zeggen: vrog is 't wel.

Geert

Joa Joost, ik wisse wel daj 't zollen snappen. Diee twee bint zo wies met mekäre, dat het bie hun steeväste kuntjenwip is, op en of!

Joost

Luustert, Geert en Geesken, wiej hebt 't d'r nog wel is oaver.

Geze

Nee vrinden, wiej wollen noe wel graag weten hoe of wat.

Grete

Wat as íej zekt, Joost, döör bin ik tevrèden mee, as 't mot, dan doo w 't zoo.

Joost

Loa we dan een dag bepoalen umme te kieken ovve wiej 't uutvigelieren kunt.

Geert

Wanneer zol dat dan motten wèzen?

Joost

Ankomm'n wèke is een keer?

Geze

Nee, mien beste Joost, wiej kunt bèteder anmaken veurdat 't bie de luu oaver de tonge geet. Zu' w 't anders märn beproaten?

Grete

Dat weet ik nieet as 't dan al kan, veur de brullufte mo' we toch èten en drinken hebben en dat mo' we uut de stad halen.

Geze

Och Grete, ik wete zeker da'j döör gauw een 'bruudsmoal' uut klöör zult maken, dat is oe wel toovertrouwd. (brue à brui à stoot à bruien à tot vrouw nemen, beslapen, 'neuken')

Joost

't Mag wèzen, 't mag wèzen, vrinden, wiej wollen 't hier veureerst bie loaten: 't geet oe beiden wel.

Geze

Oeluu ook 't beste, Joost en Grete.

[Geze, Geert, Grete en Joost of]

DERDE BEDRIEF

[Grete en Zwenne op]

Grete

Bliksemse ezelinne da'j d'r bint, wat zu 'j mien noe klauwen vol geld kosten. Wiee zol edacht hebben dat een kind as ieje al zoo leups kon wèzen.

Zwenne

Joa moo, möör iej hebt oke wat ekost toen a'j mien vaa kregen; ik kan mien toch nieet anbieejen as een motte diee ecastreerd is; en Lubbert zal zieneigen oke esnejen veulen.

Grete

Wèès iej möör is stille en maak wat an, dadde wiej op tied in de stad komt.

[Grete en Zwenne of]

[Lubbert en Geze op]

Lubbert

Nee moo, diee penning ma'k haer nieet geven, döör zit gin kruus in. D'r mot zeker wat kruuskes in staon: wat gaf mien vaa oe, toen as hee met oe trouwden?

Geze

Diee gaf mien niks as zien belofte.

Lubbert

Ach moo, iej bint 't gewoon vergèten.

Geze

Nee, ik wete 't nog wel. We gongen bie mekäre liggen en klöör was 't.

Lubbert

Toch mo 'k een andere penning hebben, moo. Goa is nöör onze domeneer, diee zal oe wel ene ummewisselen veur dissend.

Geze

Döör durf ik nieet hen, Lubbert, diee höldt niet van kruzen. Hee moch is mekkeren.

Lubbert

Daor hoof iej nieet bange veur te wèzen, ik hebbe hem laatst een gunst edoan.

Geze

Wat veur een gunst mag dat dan wel ewest wèèn?

Lubbert

Ik hebbe onze brune hengst met zien merrie loaten revotten, en dat he'k veur niks edoaon. Hee zal oe wel een gunst weerumme willen doan.

Geze

Blikskaters, wöörumme doo'j dat zonder dat ik d'r van ofwete?

Lubbert

Veuruut moo, niet zaniken, goat 'm is opzeuken.

Geze

Goa iej dan mee.

Lubbert

't Is goed, dan goade wiej met ons beiden.

[Lubbert en Geze of; Joost op]

Joost

Ik kanne mien möör nieet begriepen wöör of Grete en Zwenne blieft. Ze mot wel een bulte schik hebben in de stad, en oke een bulte ekocht hebben.

[Grete en Zwenne op]

Joost

Bi'j döör eindelijk weer, wat deksels hef oeluu op-eholden?

Grete

Kiek is Joost, zo rap ku'we noe oke nieet hen-en-weer goan.

Joost

En wat he'j allemoale ekocht?

Grete

Ik hebbe wat stokviskes, proemen, rezienen en zoo van alles en nog wat: 't was een slim gierig mense döör a'k 't van ekocht hebbe. Mo'j is luusteren hoe as 't mien met haer verging. Toen as mien alle waer in de zak zat, toen zei ik tegen haer dat ze d'r mien oke wel veur een paer stuver sireupkes (à mnl.: siroop à zoet sap, de een of andere (alcoholhoudende) zoete artsenij , een stroopje. Wiejluu zekt oke wel 'LIKEURKES') bie kon doon en dat möör in een vèken mos' gieeten, en dat wol ze oke al nieet. Toen hef ze mien een heel klein beetjen in een pötjen edoan, dat gin ene moer veurstelt, de knieperd.

Joost

Now veuruut Grete, hoast oe wat, 't is late, ze zult hier wel zoo ankommen.

Grete

Loat ze möör kommen, ik zal wel fluks èven een brune-pepersuupken veur ze klöörmaken.

[Joost, Grete en Zwenne of]

VIERDE BEDRIEF

[Joost, Goossen, Geze en Geert op]

Geze

Noe, vrinden, loa w 't kort holden.

Joost

Wiej wollen 't wel gauw èven in order maken, ik zal oe van mien kante zeggen wat a'k doon wille en dan kun iej 't zellufde doon.

Goossen

Ik zale onze zuster Grete en de bruud en brudegom d'r is bie ropen.

Geze

Doo dat, 't geet hun eigens ook an.

[Goossen of]

Geert

Beste Joost, iej zult d'r een nievere schoonzönne an oaverholden.

Joost

Joa, joa, kon best welis wèzen en dat zal het.

[Goossen weer op met Grete]

Goossen

Hier he'we de moder.

Geert

Wöör blif de bruud met de bruudsman?

Grete

Diee bint samen an 't melken an, ze zult d'r zootemekes wel weer wèèn.

Joost

Wöörumme mot Lubbert bie 't melken wèèn?

Grete

Onze Bettina is tochtig en hee wol de bolle d'r bie weg holden in tied dat Zwenne ze melkt.

[Lubbert en Zwenne op]

Grete

Döör bint ze al.

Geert

Zwenne, wol oe de bolle te lief goan?

Zwenne

Nee, ik konne hem wel op ofstand holden.

Geze

Noe, loa wiejluu ens met zien allen oaver 't trouwen proaten.

Geert

De vaa van de bruud mag zeggen wat as hee zien dochter wil meegeven.

Goossen

't Woord is eerst an de femilie van de bruu'gom: zo geet dat altied.

Geert

Voer iej 't woord dan, Geze? Wat wol iej oew zönne loaten tookommen?

Geze

Ik wol hem mien halleve bouwland meedoon, met twee peerden en ene drachtige keumotte.

Goossen

Noe is 't woord an oe, breur.

Joost

Ik wille mien dieernken vieftig daalder meegeven, en de moder wil haer een bedde met beddegoed meedoon en ook nog een koo.

Geze

Anders niks, Joost? Wat stelt dat veur, vergeleken met 't miende? Iej wilt d'r väste nog wel vieftig daalder boavenop doon.

Grete

Nee Geze, 't is genog. Ik hadde egensnieet edacht dat vaa haer nog zoovölle mee zol geven.

Geert

Toe is Joost, op een daalder of tiene, twintig mo'j nieet kieken. Zwenne kump toch zekers op een goeie plaatse terechte.

Joost

Ik doo d'r gin ene duit méér biej.

Geert

Geeft haer dan een paer jonge beesten, döör is zee veur 't lèven mee an de man.

Joost

Gin höörken meer as wat of ik ezegd hebbe.

Geze

't Is noe nieet de tied umme knieperig te wèzen. Geeft hae dan een veerze of een bulleken van oewen roodbonte koo.

Grete

Diee kan ik al helemoale nieet missen; onze kooien bint old en van de jongen mo'we 't hebben.

Lubbert

Wiej kunt anders wel wat meer melkvee gebruken: as Zwenne temekes een kind krig, dan hef diee köttel bärstens völl melk neudig.

Geert

Heur iej wel, Joost, wat veur een zörgzame vader disse beste kerel wezen zol? Dat hef e toch mooi ezegd.

Grete

Ik loate oe d'r mee verder goan, Joost, ik modde bie huus wèzen. Goa 'j mee, Zwenne, iej mot mien helpen.

[Grete en Zwenne of]

Goossen

Wat meen iej, Joost, 't mag toch op ene jonge koo nieet ofketsen.

Joost

Ik zegge oe da'k d'r niks méér bie doo, iej kunt 't nog zoo graag willen.

Geert

Möör zoo komme wiej nieet wieder. Wat zeg iejluubeiden, Geze en Lubbert?

Lubbert

Wat mo'k zeggen: zörg dat ik mien vruiwken kriege!

Geze

Nee, as Joost oe de veerze nieet mee wil geven, dan modde wiej 't zaakjen ofbloazen.

Joost

Dat doo we dus en dan is 't oke of-elopen, gin genööl meer d'roaver.

[Joost of]

Geert

Wat veur streken bint mien dat noe, umme zoo vort te stoeven?

Lubbert

A'k Zwenne nieet kriege dan stoef ik oke vot, dan goa'k bie 't leger!

Geze

Och Lubbert, wat mot iej noe in 't leger. De soldoaten kriegt zo weinig rantsoen, ie zollen van de honger verrekken.

Goossen

Ik zale Grete halen, meschiens kan zee haer man ummeproaten. Hee is een slimmen stiefkop.

[Goossen of]

Geze

Geert, as zien vrouwe hem nieet kan ummeproaten, dan modde wiej is bie de domeneer langesgoan. Diee kan 't väste in order maken.

Lubbert

Ik jage die lellijke mieghummel een mes tussen de ribben a'j mien nieet tegenholdt.

Geert

Stille, zo mo'j nieet proaten.

[Grete en Goossen op]

Geze

Gretemeuje, wöör is Joost hen egoan?

Grete

Dat kan ik oe egeenieet vertellen, hee zal wel achter op 't veld tussen de rogge liggen te nösteren.

Geert

Toe Grete, goat is achter hem an en prebeert hem weer disse kante uut te kriegen.

Grete

Dat dörref ik nieet. Hee is in stoat mien een flinke plere te geven.

Geert

Kom, Geze, loa we dan möör nöör de domeneer lopen, dadde wiej diee in de benen kriegt.

Goossen

Jao, goat döör is langes en haalt hem d'r bie, ik zal intussentied met mien breur proaten.

Geze

Lubbert, blief iej zoolange bie Zwenne en haer moo.

[Iederene of]

VIEFDE BEDRIEF

[Domeneer, Geze en Geert op]

Domeneer

Als de oplossing zo nabij was, dan moeten we de zaak nu afronden.

Geze

Ik zegge oe, Domeneer, as iej 't veur mekäre kriegt, dan doo ik oe een paer vette hennen mee.

Geert

Och joa, Domeneer, anders zol onze Lubbert op de loop goan en dat ziee wiej nieet graag.

Domeneer

Laat mij met de vader spreken, ik zal het wel ten einde brengen.

Geert

Ik gao metene kieken en iederene bie mekäre zeuken.

Geze

Doot dat, breurken.

[Geert of]

Domeneer

Om het huwelijk nu van één stuk vee te laten afhangen, dat zou toch van de zotte zijn.

Geze

Ach, Domeneer weet nieet wat veur een stiefkop as Joost is, hee is d'r hellig vandeur egoan.

Domeneer

Men kan wel spreken van hoofdige boeren.

[De anderen komt samen op]

Joost

Domeneer, dat zee d'r oe bie haalt, zal mien een vette verse worst wèzen: wat ik nieet doo, dat doo ik nieet.

Domeneer

Maar wat een stel lomperds zijn jullie toch! Is dat nu praten?

Goossen

Möör Joost, wèès noe is schappelijk, zoo mo 'j toch nieet tekeer goan!

Domeneer

Joost, luister eens even: schaam je je niet terwille van één enkele koe het huwelijk te verhinderen?

Grete

Veuruut Joost, bedenkt oe is èven, iej kunt 't toch oke meujlijk um ene veerze loaten ofspringen.

Zwenne

Ach toe vaa, loat oe oavertugen, ik magge Lubbert zoo härtstikke graag liejen.

Joost

Hol iej mien astoeblieef de kleppe dichte.

Domeneer

Wel Joost, werk het niet langer tegen: waarom zou je het op een vaars laten stuklopen? Het moet doorgaan.

Joost

As 't dan zoo mot, dan doo 'j möör wat o'j nieet loaten kunt, gadverdrieedubbeltjes.

Goossen

Möör Joost, wat zit iej toch vol voele woorden.

Geze

Lubbert, wöör he'j noe de penning?

Domeneer

Stemmen dan beide families met het huwelijk in?

Grete en Geze

Joa, joa.

Geert

Geeft mekäre dan wat o'j mekäre te geven hebt.

Lubbert

Hier Zwenneken, nem dit van mien an, en ik zweer oe dat ik nooit van oe vort zal goan.

Zwenne

En ik zal een goeie vrouwe veur oe wèzen, Lubbeken.

Lubbert

Dat hoap ik, Zwenneken: en ik zal 't mieneigen oke zoer genog maken um de kost te verdieenen.

Domeneer

Ik wens u beiden geluk en welvaart.

Allemoale samen

Völle geluk met mekäre, brudegom en bruud!

Joost

Nou, loa we noe is kieken ovve wiej wat te èten en te drinken kunt kriegen.

Goossen

Ik zale de vrouwe van de domeneer neugen.

Grete

Goa haer möör gauw halen, breurken.

Geze

Kom moo, ik zal oe helpen met de veurbereidingen.

Lubbert

Joa, mien domeneerken, iej bint oke eneugd, iej hebt mien best eholpen.

Domeneer

Ja, de jeugd heeft een 'bruitje' of een stootje in de rug nodig.

[Allemaole of]

Fonologische Spelling Deventers.

(Volgens mien, G.W. Kuijk is de 'klucht' eurspronkrlijk eschreven in Schipbeeksdialect van (Zuud)-Oost Oaveriessel. Dit is natuurlijk oke möör een mening!)
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk