91 Roos van Jericho

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 2 Gepubliceerd: donderdag 21 maart 2013

Op zoaterdag de tweeëntwintigsten augustus riejt Ali en Gerrit met de auto van de camping nöör Lettele. Jan Jaap Lens höldt döör an de Butersdiek nummer zeuven  met zien versteende holtproducten “Open Huis”. Gerrit wil der graag op tied wèèn, want het kan der welens heel druk worden. Het begint um ellef uur en het löp deur töt vier uur ’s middes. Èven oaver ellef bint ze der al. Bie een olde boerenwoning steet een grote Kippenschure met een loze der buten bie anebouwd. Der stoat al verscheiden auto’s epärkeerd en de ‘ondernemmer’ steet bie de grote schuurdeure handjes te schudden van de bezeukers. Gerrit herkent hem metene, zien vrouwe trouwens oke. Hee is ‘de’ Jan Jaap Lems, diee een klasgenoot op de middelbäre schole is ewest van ene van Gerrit zien zöns, zee is een kleuterleidster diee Gerrit nog hef helpen opleiden, en haer meisjesname is Titi Eilerts. De heer Lems en zien vrouwe herkent hun dadelijk as ze langes loopt um nöör binnen te goan. Ze wordt oke veuresteld an hun döchterkes. Het bint hele vrindelijke kinder diee de mensen graag rondleiden wilt. Gerrit maakt graag gebruuk van hun ‘deskundigheid’ en ook Ali löt weten dat ze het leuk vindt dat ene van diee meikes meelöp.

In de eerste ruumte wöör ze binnenloopt, stoat allerlei versteende holtsoorten as ‘beeldhouwwerken’ opesteld en op schappen langes de wanden likt kleine versteende boomresten en steensoorten van oaver de hele wereld zon beetjen. Midden op ene van diee schappen stoat twee serviesborden, diepe en wit. Op beiden lig een sponsachtige greunige massa. Der steet een kärtunneken bie, wit, met in zwärte letters derop eschreven “ROOS van JERICHO”. Der steet een pries bie , der likt getypte teksten bie, en Gerrit pakt döör ene van um te lèzen. Möör hun begeleidster begint ter al uut zichzelluf oaver te vertellen. Het is een legende oaver Jezus, Maria en Jozef. De plante hef volgens zeggen zien name te danken an Maria. Koning Herodes hef volgens het biebelverhaal vernommen dat ter in Israël een concurrent veur het koningschap geboren is. Hee gef bevel alle pasgeboren jungeskes in Bethlehem en umgèving dood te maken. Jozef en Maria besluut oaver de woestijnvlakte van Jericho te vluchten nöör Egypye. Op zeker ogenblik stapt Maria van haer ezel of um te rusten. Bie ieder stap diee zee döörnoa dut, ontsprint der een roze in de dreuge zandvlakte. Diee rozen begreut het Kindeke Jezus. Al diee rozen blieft bleujen tötdat Jezus sterft an het kruus, möör ze komt weer töt lèven op de märgen van de Opstanding. In de Middeleeuwen kump de sponsachtige greune plante nöör West-Europa. Sinds diee tied wördt disse legende oke vertelt. De plante is het symbool van het Eeuwige Lèven eworden: Nem een ondiepe schale en gieet een scheutjen lauw water op de boadem döörvan. Leg de totaal verdreugde en verschrompelde plante in diee schale. Noa enkele uren al begint e op te bleujen! Een prachtig gebeuren! “De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindloos; de zandzee zal herschapen schijnen en bloeien zal zij als een Roos”. Disse zinne mot verband hebben met de eeuwige Roos van Jericho. En as al het water verbruukt is, verschrompelt de roze weer töt een grauwe dooie massa. Iej kunt hem dan jören dreuge bewören en … dan het spelleken met het water herhalen: De Roos van Jericho belèèft zien Wèderopstanding.

Gerrit stelt Ali veur ene van diee twee rozen te kopen, um of en too, met Poasen meugelijk, te loaten opbleujen, as een symbool. De dochters van Titi hebt schik dat ze der ene van de twee laatsten verkocht hebt.

Dan goat ze koffie drinken en proat nog wat noa met Titi en Jan Jaap … . Het wördt een kostelijk uurtjen. Samen met Jan Jaap loopt ze deur de loze noast de schure um de prachtige versteende holtwerken te bewonderen. Dan riejt ze nöör “De Pellerieje”. Gerrit vult een diep bord met lauw water. Veurzichtig leg hee de sponze met het wortelgedeelte in het water … . Kieken wat het wördt …!  
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk