90 Zicht op de wereld

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 2 Gepubliceerd: dinsdag 19 maart 2013

Sinds de beginjören negentig van de veurige eeuw werkt Gerrit al met de compjoeter. Dat was fijn veur hem, toen e in februäri vierennegentig ging werken veur het “DEVENTER DAGBLAD”, wöör hee columns veur geet schrieven. Hee werkten toen met ‘floppy’s’. Dat wären kleine vierkante schiefkes diee iej in de compjoeter schoeven konden en wöör ‘j de inetikte tekst op konden zetten. Het schiefken bracht e nöör de redactie op het Grote Kerkhof, later nöör de Brink en nog weer later nöör het redactiekantoor an de Zutphenseweg. Dan wördt het hem plotseling nog makkelijker emaakt. Hee mag een programma op de compjoeter zetten dat een directe telefoonverbinding met de stadsredactie in Dèventer meugelijk maakt. Hee verkrig zoo een directe verbinding met de krante. In zien stool kan e dus alles angoande ‘Wegener’ regelen. En as dan de tied veur e-mailverbindingen en internet ankump is hee der helemoale klöör veur: hee dut alles met de e-mail of. Möör één ding verget e, bedenkt e pas een paer jöör later as e in de gemeenteroad van Dèventer zit: Ali is nieet mee-ekommen en … zee lit dööronder. Dat utert zee pas, as e veur de gemeenteroad met de compjoeter ‘mot’ werken: “Ik moet dat ook kunnen en ik wil dat ook leren!” Heezelluf hef döör nooit anedacht. Möör hee weet dat Ali gelieke hef. Juust noe zeebeiden older wordt, is het van belang. Op den duur zult de mensen nieet meer zonder kunnen en wiee dan nieet mee kan kommen, is in de aap elogeerd en an de heidenen oaverelèverd um het möör ens kras uut te drukken. Butendat ontdekt Ali het gemak van internet en e-mail, veural as Gerrit op de cursus mot van de gemeente, diee deur een ambtenaer in het ROC-Aventusgebouw an de Olde Holterweg in Dèventer egeven wordt, umdat döör genog compjoeters stoat veur de studenten van diee schole. Zee krig mee wat hee allemoale leert en zee wil dat oke kunnen.

En dan köch ze een laptop en ze kump met haer router net zoo as Gerrit in verbinding met internet en brengt de hele wiede wereld in haer woning. Een totaal nieje wereld geet veur haer lös en ze is de koning te rieke! En noe ze in “De Pellerije” is, kan ze zich helemoale döörin uutlèven, want … der kump een compjoeterleräres op haer pad en op dat van andere bewoners döör. Zee is leräres ewest en zee hef onder anderen bevoegdheden veur Nederlandse Taal en Informatia, oftewel zee weet en kan nogal wat met de compjoeter … .

Der blik een aerdig grote groep olderen in “De Pellerije” te wèzen diee mee wil doon met compjoeterles. En zoo trekt diee mensen samen de wiede wereld van het werken met de compjoeter in.

Gerrit veult dat het feit dat Ali an het compjoeteren eslagen is, oke op hem zien weerslag hef: hee mot bieblieven, want anders kump hee bie zien vrouwe achterop. Möör hee vindt het fantastisch dat zien vrouwe zoovölle belangstelling veur dit medium hef! Zee blif goed bie en zuch allerlei dinger noader uut diee haer interesseert.

Eén keer in de veertien dagen zit ze met zien vieren op dinsdagmärgen bie Ali in de woonkamer. Marian verstrekt haer ‘cursisten’ allerlei opdrachten en hee, Gerrit kan in zien werkkamer met de deure nöör de woonkamer lös, alles volgen. Onder het verwerken van zien antekeningen veur “Koninkrijk Konkelfoes” vangt e heel wat leerzame dinger op en het völt hem op dat e oke nöör ‘buten’ der steeds meer tegen oldere mensen oaver geet proaten, umdat e ontdekt hef hoe veurnaam of het is veur bejöörde mensen um “derbie te blieven”, zooas hee dat noe al vake uutedrukt hef. Möör heel vake krig e het antwoord: “Ik beginne der nieet meer an. Het zal mien tied wel duren. Met een paer jöör bi’k ter toch nieet meer”.

Möör Ali hef plezier van en met haer compjoeter en … hee en Ali hebt beiden deel an de gemeenschap in twee opzichten: Ze hebt contact met hun noasten en ze hebt contact met de hele wereld of samenevat: ze hebt hun ogen ericht op de wereld …, zicht op de wereld.

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk