64 Charles Taylor

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 2 Gepubliceerd: donderdag 03 januari 2013

Dieezelde dag nog en de dagen döörop höldt Crödde zieneigen constant bezig met het verwerken van de dagbookgegèvens van Gust Meester, möör onder het tikken van een internetbook oaver dat fenomeen van hulpe en steun dwaalt zien gedachten steeds of nöör Tonia Dabwe, Dabwe Wiah en … Mineke Muilerman. Hee is tervan oavertuugd dat e Tonia vinden mot! Hoeneer hef hee haer veur het leste ezieen? Dat was immers in vierentachtig!? In de Oxerstege?! Hee begint wöörachtig te twiefelen. En dan kump inens diee gedachte: koekelen op Africa en Liberia! Een schat an niejs wöör e gin weet van had, rolt plotseling oaver het scherm. Hee vindt Samuel Kanyon Doe, in negenentachtig nog president van Liberia, hee ontdekt Charles Taylor, diee in dat jöör met moord en doodslag in Liberia begon. En hee weet plotseling dat het optreden van Taylor het begin is van het einde van Mineke Muilerman, veur hem een anwiezing te meer dat hee in werkelijkheid Tonia mot zeuken en haer vinden.

Hee les op internet hoe of het met Charles Taylor ofelopen is … .

In tweeduzend driee, zeuven meert, wördt Taylor aneklaagd veur zien oorlogsmisdoaden deur het Sierra Leone-tribunaal. In het begin wördt de anklacht geheimeholden, möör op de vierde juni van tweeduzend driee wördt e bekend emaakt, juust op het moment dat Taylor een bezeuk brech an Ghana. De regering döör kan hem zoo inrèkenen, möör löt dat noa. Dat wördt beweerd! Zal wel wöör wèèn. Anderen zekt dat disse oorlogsmisdoadiger nog een keer epakt worden kon in Nigeria. Dat mot in tweeduzend viere ewest wèèn. In de nacht van zeuvenentwintig op achtentwinyig meert weet hee te ontvluchten uut een bewaakte villa in Calabar. Zeker is, les Crödde, dat hee op woensdag de negenentwintigsten meert egrepen wördt, as e de grens van Nigeria wil oaverstèken. Crödde kan zich ter allemoale geografisch weinig bie veurstellen. Hee haalt zien olde Schoolatlas van Bosch ter möör ens bie en zöch al diee Afrikaanse landen op.

Dan vindt e koekelend een stuksken oaver de berechting van ‘Kleermaker’. Hee grinnikt as e de Nederlandse vertaling ’denkt’. De Dèventerse name ‘Snieder’ of ’Sniejer’ zol trouwens veur disse moordenaer heel wat bèter passen. De Senegalees Guillaume Carpentier, ‘Timmerman’, Herman Finkers zol zeggen “Spieker Willem”, hef een heel wat bètere name as Taylor, allewel, de kleermaker wördt toch wat anders espeld: ‘Tailor’.

Möör in ieder geval wördt de moordzuchtige sniejer oaverebracht nöör Scheveningen. Alle veurzieeningen van het ‘Internationaal Strafhof’ in Den Haag wordt veur de rechtszaak ter beschikking esteld. De rechters meugt gebruuk maken van de rechtszaal van het Libanon-tribunaal in Leidschendam.

Volgens een ärtikel op ‘Wikipedia’ begint het proces op de vierden juni van tweeduzend zeuven. Dat mot op een moandag ewest wèèn. De anklacht besteet möör effekes uut ellef onderdelen. Dat wördt een proces van jören! Töt noe too in tweeduzend negene is het nog steeds gangs!

Dan denkt Crödde an Dabwe en zien dochter Tonia. Wat zult diee beiden uutkieken nöör het ende van dit proces! Opsluting veur het lèven zal meschiens wat verzachting geven van het liejen van Vader en Dochter.

Hee koekelt verder, vindt nog niks oaver zien Liberiaanse ‘vrinden’, diee deur de bemeujenissen van Mineke rondumme Hans Smit as familie veult: Gezamenlijk opkommen veur de achterestelde mensen bindt hun immers. Hee kan niks anders as zoo denken, al lik dat nog zoo hoogdravend. Hee zal alles doon um Tonia in Dèventer te vinden. Hee slut de compjoeter of. Hee is aerdig wiezer eworden van zien gekoekel. Butendat is e der zich weer van bewust eworden dat gelukkig nieet alle eerdse wèzens in ‘Koninkrijk Konkelfoes’ woont.

 
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk