47 Kwoalijke Ofloop

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 2 Gepubliceerd: vrijdag 21 september 2012

Het is de zoaterdagmiddag van de elfde juni. Gust veult zich esloopt. ’s Märns in de vrogte hebt onder gierend lawaai van zes stroaljagers de mariniers al schieetend een ende emaakt an de kaping. Gust zag ze van een betrekkelijk kleine ofstand in driee koppels van twee oaver de trein scheren. De ‘Hondekop’ wier beschoaten en disse ‘zwöre’ militaire operatie eisten de lèvens van twee geizelaers en zes geizelnemmers, Zuudmolukse jonges! Der was anevallen op bevel van Van Agt met instemming van De Gaay Fortman en Den Uyl. De enigsten diee in de vergadering tegen militair ingriepen was ewest, was hee, Gust.

Noa de drieeëntwintigsten was veur hem alles as in een nachtmerrie verlopen. Dinzes wier veur de radio een brieef veurelèzen, wöörin de kapers eisten dat de regering zich zol inzetten veur de stichting van een vrieje en onofhankelijke ‘Republiek der Zuid-Molukken’ en dööroaver  most onderhandelen met ‘Indonesië’.  En … möör lieefst eenentwintig Molukse gevangenen mosten vriejeloaten worden. Het crisisteam wol döör niks van weten, want ze zollen nog ens weer ruzie met Indonesië kunnen kriegen. De dreiging van de kapers um de ‘Hondekop’ en de legere schole in de lucht te loaten vlieegen, as de eisen nieet inewilligd wieren, nammen zee met een körreltjen zolt. Ze wollen gin ruu … uuzie hebben met Indonesië, möör ze vergatten dat de verholding met dat land toch al nieet in order was.

Volgens Gust hadden zee hun morele plicht motten doon en voldoon an de verlangens van de kapers. De Molukse olders van de jonges hadden huneigen ‘EEN’ met de Nederlanders verklöörd in hun stried! Had Joop den Uyl werkelijk nieet anders ekund .. ? Of  had hee te völle binding met zien gereformeerde ‘breur’ Colijn .. ?

Gust dacht ter an dat hee Ingenieur Manusama en de predikant Metiarij had meugen begeleiden bie hun bemiddelingstocht nöör de kapers in de trein. Diee bemiddeling was mislukt. Dries van Agt wol möör ene oplössing: … derop lös schieeten!

Dokter Frans Tutuhatunewa bracht een bezeuk an de trein. Hee stelden veste dat de gezondheidstoostand van de geizelaers redelijk töt goed was. Möör de crisisgroep wilden mede deur de slechte gezondheid van een boel passagiers de intercity toch loaten bestörmen!

De kinderen van de legere schole wieren vriej eloaten. De meesten hadden een soort voedselvergiftiging opelopen. Ze wären tenminsten zieek! Of ter opzet in het spel was?! Dat wier wel efluusterd. Op de vierden juni voerden de bemiddelars uren besprèkingen met de kapers. Dat was het eerste echte gesprek. De kapers lieten zich nieet ummeproaten; ze bleven dus bie hun eisen.

Der was trouwens nog een aerdig intermezzo. Op de zesden juni gingen de kapers buten de trein slagbal met mekäre spöllen! Gust had deur zien verrekieker der nöör stoan kieken. As hee commandant van de troepen ewest was, had hee zonder bevel van boavenof inegrepen..! Möör wiee was hee? Een menneken dat wat evroagd wier en diee enkeld “Joa” en “Amen” zeggen mocht. Möör gelukkig had hee gin “Joa” ezegd1

Op donderdag de negenden was het laatste gesprek. Manusama en zien predikant haalden der niks uut en noe was ter inegrepen: zes kapers lieten het lèven en twee geizelaers vonden de dood … .

Gust pakten de krante van een wèke terugge. Hee zag dat de PvdA drieeënvieftig zetels had veroverd in de Tweede Kamer, het nieje CDA negenenveertig en de VVD achtentwintig. Dat zat hem nieet lekker. CDA en VVD zollen met zien beiden zoo möör een ‘rechtse ballenkabinet’ vormen kunnen en dat stond ‘m nieet an! Èvenwels, de oaverwinning van Joop was lèvensgroot! As hee in de onderhandelingen möör nieet oavervroeg! Noa de kwoalijke ofloop van de geizeling most dat ter nieet nog biekommen.    

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk