77 Zoaterdag, 4 januäri 2014 - Samen nöör Niejöörsvesites

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 3 Gepubliceerd: maandag 06 januari 2014


Azze wiej tegen twalef uur in bedde likt, belève ik disse hele oavend nog ens weer. Eerst het ter noatoo lèven. Ik verlange de hele dag al nöör de lekkere koffie uut de krööntjespotten met de knieperkes en de röllekes, tekens van het uuterolde jöör en het nog operolde jöör wat zien geheimen nieet pries gef. Ik merke dat Ali der oke zin an hef. Ik mot trouwens vandage eerst nog wat anders doon, namelijk de bie-eenkomst van de “Strèèktaalgroep Dèventer en Umstrèken” leiden; diee hef de niejöörssamenkomst um tien uur in de “Notenhof”. Um tien oaver hallef tiene hale wiej een vrindinne op en um èven veur tien uur stappe wiej het gebuiwken binnen. Wiej bint met zien vieftienen. Märtin Borkent hef öliekoken ebakken, Ineke Leeftink knieperkes en zoo krieg ik al een veurpreufken van wat ons vanoavend te wachten steet. Ärie Hofstede dut een hele gezellige kwis met ons en Ineke en ik lèèst nog wat dialectverhaaltjes veur. Härtstikke gezellig!

Noa het middagèten goa we een uurken rusten. Dat betekent dadde wiejbeiden wel in sloap valt. Döörnoa kan het mien nieet gauw genog goan. Tegen hallef achte rieje wiej nöör het “Hof van Salland”. Bie de ingang van de zaal stoat de bestuursleden van “Harm Smeenge” ons al op te wachten. De veurzitter, Geesje Wielens, wenst mien het “Völle heil en zegen”. Zee weet dat ik diee wense ook altied bezige. Oke de anderen wenst ons van härte een veurspoedig tweeduzend veertiene. Het is al aerdig druk. Wiej zeukt een plèètsken an de eerste lange toafel en as ik zitte, hebbe ik metene al een pracht zicht op twee mooie krööntjespotten op toafel en a’k nöör boaven kieke, ziee ik de schilden met woapens hangen van de vroggere gemeenten van Drenthe. Het dut mien allemoale heel goed  en a’k de taal weer heure, veule ik mien helemoale thuus! En de mensen tegenoaver en noast mien maakt het nog huselijker, want ze wenst ons dalijk een boel goeie dinger too in het Drents en Achterhooks. De man noast mien blik oke Gerrit te heten en hee zeg ook wat diee name betekent: krachtig of dapper met de speer. Hee is net as ikke trots op zien name wat e dudelijk teunt. As vanolds zit Dick Kiezenbrink achter de piano. Hee is de partner van Geesje Wielens, ik wete nieet hoevölle jören al, en hee wördt deur Geesje altied “onze huuspianist” eneumd. Kui’j noagoan!

As Geesje um èven oaver achte het woord nemt, zit de hele zaal vol. Dat is härtstikke mooi. Het programma lög ter nieet umme: samenzang – stoande - van het ‘Drentse Volkslied’, ‘Ik heb U lief …’, koffiedrinken samen, uut de prachtige potten, Thomasvaer en Pieternel 2013, een kluchtige éénakter (“Bie de neuze!”), knieperties en röllechies, koorzang, samenzang en … goeie stemming. Veural dat laatste! Het is nieet te umschrieven hoe of dat is! Alderbastend fein! Natuurlijk wördt ter oke rondegoan met de pette veur, wat ik altied neume, ‘de vreugde- en verdrieetpot’, officieel denk ik “Ziekenpot”. Der wördt weer gul egeven, ik ontholde honderd zestig euro en stippeltjen – stippeltjen … .

 

Ik mot in sloap esukkeld wèèn. A’k op de wekker kieke, ziee ik dat het de viefden van Loumoand is. Gelukkig kunne wiej nog een uurken liggen blieven, want um twalef uur hove wiej pas op de volgende niejöörssamenkomst te wèèn, diee van de “Sociëteit Diepenveen Dorp”. Hoapelijk is diee ook zoo gezellig. Enkeld … , onze modertaal wördt döör nieet eproat. Dat is jammer. Nou joa, een mense kan nieet alles hebben. Trouwens, der bint al een boel Drenten diee onder mekaere egensgin Drents meer proat. Da’s oke jammer.

Ik stoa op. Ik wil de brootram klöör hebben veur mien Ali deruut kump. Samen zulle wiej èten, samen zulle wiej nöör het “Hof van Salland” wandelen. De Drentse gemeentewoapens zult ter nog wel an de wanden hangen. Ik verheuge der mien al op… .

 

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk