32 Donderdag, 8 augustus 2013 - Van de règen in de drup

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 3 Gepubliceerd: dinsdag 13 augustus 2013

 

Hittegolf, règen an één stuk op ene dag, de utersten in ons Nederlandse weer kunt nieet op. Veur Ali en mien is het ofzieen: wiej zit meer binnen as buten en met diee hitte holle wiej ons helemoale gedeisd. Pisgrieeten, eneumd nöör Sinte Margriet, evierd op de twintigsten van juli, hef ons gin enkel uutsluutsel egeven oaver de ‘Hondsdagen’. Diee bint op hun beurte weer eneumd nöör het sterrenbeeld ‘De Grote Hond’, wöör de heldere sterre ‘Sirius’ in steet. De ‘Hondsdagen’ is de periode van 20 juli töt 20 augustus en is in Nederland meestal de wärremste tied in de zomer en as Pisgrieeten een règenachtige dag is, is het een règenachtige tied met een bende donderschoeren. Pisgrieeten viel dit jöör wel mee en der wier weinig uut of te leiden. Toch is töt noe het wärreme weer de spuigaten uutelopen, möör nieet de règen. Ik vinde dadde wiej döör völs te weinig van ehad hebt. Op twee of driee keer noa heb ik iedere oavend de planten in de bakken buten een slomp water motten geven. De watercrisis lik wel de economische crisis: of en too een oplèving, möör verder wördt het steeds dreuger en dorder!

Ik zal ens kieken wat mien gezegdenboken van de règen zekt. Ik hebbe der driee in de kaste stoan. Ik pakke eerst “Nederlandsche Spreekwoorden en Gezegden”, verklöörd deur “Dr. F. A. Stoett”. Het is de beknopte uutgave van ‘Juli 1918’. In het ‘Register’ kom ik niks tegen oaver règen, hagel, sneeuw, onweer, buien. Dat is feitelijk heel vremd. Enkeld ‘weerhaan’ kump veur. Onder 1395 kan ik ter wat oaver vinden: Het is het gezegde ‘Met alle winden waaien’. Hier wördt de vergelieking etrokken met een weerhööntjen op een toren. Dit brengt mien gedachten metene op de politiek! Ik denke an een boel mensen diee ik kenne in mien directe umgeving in de gemeentepolitiek en oke verderop, provinciaal en landelijk. Vroag mien nieet an wiee ik denke, want namen neume ik nieet. Mensen mot veur hun eigen möör noagoan wiee of ter met alle winden meeweit!

Ik berge ‘Stoett’ möör gauw weer op en ik griepe mien ‘Huizinga’: “Spreekwoorden en Gezegden”, 1994. Op bladzieje 493 vind ik gezegden onder de nummers 8327 töt 8337. Ik vertale ze onmiddellijk in het Dèventers: 1. Van de règen in de drup kommen; 2. Alle kleuren van de règenboage zieen; 3. Bakstenen règenen; 4. Het höldt op met zachtjes règenen; 5. Het zal oke wel op zien dak règenen; 6. Piepestellen règenen; 7. Règenen dat het gut; 8. Wöör het règent, döör drupt het; 9. As het op de groten règent, druppelt het op de kleinen; 10. Zoo loopt de göötjes as het règent; 11. Hoe härder of het règent, hoe gauwer is ’t oaver. Ze sprèèkt allemoale veur hun eigen. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 kui’j metene op de tegenwoordige recessie betrekken. De oppositie in de Tweede Kamer zol ze in ‘oneliners’ zoomöör gebruken kunnen. Der zit veur onze regering hele wieze lessen in.

Ik kieke oke nog ens èven in “Nederlands Spreekwoordenboek” van ‘Nel Walters’. Het is van 1994. Döör stoat ook al weer van diee mooie uutspraken in diee ‘j op de crisis kunt betrekken: Noa règen kump zunneschien; Hee was veur de règen thuus; Hee is bange veur de règen en noe is e in de sloot evallen. Veural de laatsten is een hele goeien!

Veur mien bint ‘zunne’ en ‘règen’ in de economie weer ens goed tegenoaver mekäre ekommen te stoan! Veur mien is weer ens dudelijk eworden dat onze regering in disse règen “nöör Battum mot um de zunne op te trekken”. Rutte en konsjotten mot het noe ene keer hebben van het ‘Oosten’, van Duutsland, want döör ‘règent’ het nieet, möör döör schient de ‘economische zunne’ en diee zunne mot zee ‘optrekken’. Doot ze dat nieet, komt ze nieet töt een ‘Eenheid’ met de ‘Oosterburen’, de echte ‘Noabers’, dan raakt Nederland steeds verder van de règen in de drup. Dat is mien väste oavertuging.

Konkelfoes, kom oaver de Iessel en trek de zunne op! … In Battum of Bentheim of zoo …!  

 

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk