26 Woensdag, 3 juli 2013 - Härd en ongeveulig!?

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 3 Gepubliceerd: woensdag 24 juli 2013

 

En dan ziee ik disse woensdag um tien uur ’s oavends plotseling het köpken van Märgriet op de buis bie “Nieuwsuur”. Ik schrikke, want het betekent dat Wetholder De Jager van de Gemeente Dèventer haer nekke weer es een keertjen uutestoaken hef oaver één of andere heikele kwestie. Ik hebbe met de dochter van Frans Stegeman altied in de gemeentepolitiek een wat andere band ehad as met mien andere collega’s van Algemeen Dèventer Belang, noe weer ‘Deventer Belang’ eheten. Frans was een goeie kennis, met wiee ik vrogger nauwe voetbalcontacten had. Hee was in zien tied ene van de beste Dèventer ‘kiepers’. Dat was in diee dagen da’k zelluf nog trainer wazze van “De CJV-ers”. Ik moche hem graag, nieet enkeld um zien voetbaltalenten, möör oke um zien moatschappelijke belangstelling, veural as het um zien stad, Dèventer ging. Ik hadde al gauw deur dat diee geest oke in zien dochter evören was. Oke zee zet haer eigen altied veur honderd procent veur de stad in! In negenennegentig kump zee as wetholder meujlijk te zitten! Onze club van Diepenveners en Dèventenären is zeuven man stärk en dus wil de rest van de Dèventer roadsleden dat gemeentelijke ‘stelleken ongeregeld’ möör al te graag onderuut halen. Dus … Märgriet wördt as wetholder het politieke mikpunt: Niks wat zee veurstelt, is goed genog, en zoowel rechts as links schupt ter op lös um bie haer te scoren. Möör … zee verdedigt iedere keer haer doel met verve. Möör … ik kriege dan al de indruk dat het haer wel härd maakt, gelukkig!

Noe mot ze zich in “Nieuwsuur” verdedigen veur haer plannen werklozen en vriewilligers in de ‘Thuuszörg’ veur zieeken en olden van dagen te loaten zörgen. Ik kieke en luustere vol andacht. Dan heur ik haer zeggen dat “Het Rijk” de Thuuszörg oaveredragen hef an de gemeenten en dat diee zelluf möör mot zieen hoe of ze dat oplöst. Ze vertelt het met een stoalen blik achter haer glazen. Ik wete wat of dat beduujt: zee is het ter nieet mee ens. Ik kieke dwärs deur haer hen en ik wete hoe geveulig of zee is! En döördeur is het meschiens dat zee verschrikkelijk de fout ingeet! Zee zeg, en zee herhaalt dat bie noavroagen, dat Thuuszörg in Dèventer veur een deel verricht geet worden deur vriewilligers en werklozen. En in haer verwärring löt ze veurkommen asof döör weinig opleiding veur neudig is! Behalve ik merkt gin mense dat dit een regelrechte paniekuutspraak is! Ik deurziee dat het haer mening helemoale nieet is dat veur ‘zörg an het bedde’ de eersten de besten geschikt is, möör dat een mense wel degelijk een opleiding neudig hef um ‘gerichte’ ‘zörg en verpleging’ te geven, möör ik ziee tèvens an haer gezichte dat zee haerzelluf in de steek eloaten vindt deur  het “Rijk”, zooas dat dan uutedrukt wördt. Möör wat zal zee een lading modder oaver zich hen kriegen! Ik hebbe de neiging haer onmiddellijk te bellen um te zeggen: “Märgriet, dit interview is totaal de mist inegoan! Ik bin meugelijk de enigsten diee esnapt hef wa’j zeggen wollen. Möör het klonk härd en ongeveulig. Dat was oew taal echter nieet: Iej bint simpelweg de in het nauw edreven wetholder, die de kromme Rutte en konsjotten mot dekken … !”

Ik wete dan plotseling dat ik haer nieet mot opbellen.  Ik kenne haer en ik wete dat ze sterk genog is um haer ‘fout’ te herstellen.

Härd en ongeveulig bint de meeste “Haagse” politici: völle van diee luu geet het volgens een old Dèventer gezegde enkeld um ‘de duit en de fluit’, een uutdrukking diee ik nieet uut hove te leggen. Der is gin enkel geveul bie een antal van diee luu! Ze zit in de vertegenwoordigende organen umme het volk te dieenen. Ze weet egensnieet wat dieenen is. Ik wete dat de meeste gemeentepolitici anders bint: zee denkt an het belang van hun burgers, hun dörpen, hun steden. Ik kan dat weten, want ik hebbe zelluf driee en een hallef jöör in de gemeenteroad van Dèventer ezèten! Märgriet zal verantwoording of motten leggen, möör härd en ongeveulig kunt ze haer nieet neumen. Zee höldt van haer Dèventer en van … de mensen!

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk