23 Woensdag, 26 juni 2013 - Nieje Grondwet

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 3 Gepubliceerd: vrijdag 12 juli 2013

 

As ik um vief veur negen veur het scherm goa zitten, kom ik op de gedachte een dreum van zon veertig jöör terugge werkelijkheid te doon worden: een korte grondwet te maken diee eindelijk is deur de mensen elèzen wördt. In mien verbeelding hef Alex mien gister immers beneumd töt Minister van Onderwies, Wetenschappen & Cultuur, met de opdracht een nieje grondwet te formuleren. Trouwens, Ik mot eerst möör ens de andere ministeries met hun veurlopige ministers noteren: Ministerpresident: Jan Papiesselisse; hee hef tèvens Handel en Industrie en Algemene Zaken in zien portefeuille. Hee krig van de anderen metene al de koosname “Pappie”. Norash Amsdiek is Viceminister-president en Minister van Migratie en Huusvesting. Emilio Romero  geet oaver Economische Zaken en Financiën. Jet Kijlsman hef de portefeuille van Sociale Zaken, Gezondheid. Alex hef op zich enommen zien eigen met de werkgelegenheid bezig te holden, joawel …, want as keuning wil e alle in Nederland wonende mensen töt het “gezin Nederland” loaten beheuren en wiee gin werk vinden kan, wördt automatisch “Medewerker van Nederland”. Veur hem en haer wördt deur het “Kantoor van de Keuning” werk ezocht dat de werkzeukenden “op het lief eschreven” is. In de grondwet zal beschreven motten worden dat onder Nederland dieent te worden verstoan “Alle gebieeden diee töt het Keuninkriek beheurt”. Der kump ene Minister veur Ontwikkelingshulp nog bie. Ik hebbe veuresteld dat het ter ene mot wèèn diee bekend is met kleinschalige, direct effect sorterende projecten, zooas Tonia, diee met haer ‘Mineke Foundation’ zoo goed in Liberië bezig is. Möör ik begriepe wel dat dit leiden kan töt belangenverstrengeling. Döörumme zal Peter Muisewins veur diee functie evroagd worden.

Zoo, noe an de gang. In een mum van tied brenge ik de acht heufdstukken van de  “Grondwet van Nederland” terugge töt ellef  ärtikelen op twee A-viertjes. Döörop werk ik de volgende dinger uut: Ärtikel 1 – Grondrechten. Ärtikel 2 – Regering en Keuningschap. Ärtikel 3 – Volksvertegenwoordiging. Ärtikel 4 – Raad van State. Ärtikel 5 – Rekenkamer. Ärtikel 6 – Ombudsman. Ärtikel 7 – Wetgeving en Bestuur. Ärtikel 8 – Politiek en Democratie. Ärtikel 9 – Rechtspraak. Ärtikel 10 – Gemeenten, Waterschappen en meer Oapenböre lichamen. Ärtikel 11 – Herzieening Grondwet.

In het eerste ärtikel beklemteune ik dudelijk dat recht op werk en inkommen een wèzenlijk grondrecht is! Iedere Nederlander is medewerker van de Keuningsrepubliek Nederland. In het tweede ärtikel wördt het begrip ‘Keuningsrepubliek’ deur mien noader uutewerkt. Ik verklöör eerst het begrip zellef, namelijk dat Nederland een erfelijk keuningschap hef, möör … dat bie iedere troonswisseling onder de bevolking een referendum eholden wördt of de mensen de troonsopvolger capabel acht töt regeren. Is volgens het volk de opvolger nieet kundig genog, dan wördt de erfelijkheid onmiddellijk ofeschaft en kump ter een keuning diee ekoazen wördt. Verder breid ik de politieke macht van de keuning uut, deur zien rol as Veurzitter van de Raad van State een echte inhold te geven: de keuning löt de leiding nieet meer oaver an de vice-veurzitter. In ärtikel 3 zet ik dat de ‘Volksvertegenwoordiging’ uut ene ‘groep’ besteet, de zoogeneumde ‘Kamer’, bestoande uut vieftig personen. Der bestoat gin politieke pärtiejen en iedere meerderjörige Nederlander kan zich kandidoat stellen veur de Kamer. Verkieezingen vindt um de vier jöör plaats. In ärtikel 4 vermeld ik dat de Raad van State uut ellef personen besteet, dat de Keuning de vaste veurzitter is en dat de adviezen, op watveur terrein oke an de Kamer, bindend bint. Ärtikel 5 sprek veur zien eigen: de Rèkenkamer krig tèvens een veroordelende functie. Ärtikel 6 zeg dat de Ombudsman gin roadgevend instituut is, möör een rechtskundig beslissende instelling. Beroop tegen zien beslissingen bint nieet meugelijk! Ik lèze alles nog ens oaver. Ik constatere da’k al miljoenen bezunige op disse wieze!    

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk