5 Dinsdag, 7 mei 2013 - Recherchewerk

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 3 Gepubliceerd: dinsdag 21 mei 2013

Azze wiej ’s märns um een uur of tiene de heufduutgang van ons appärtementengebouw uutloopt en linksof goat, heur ik Ali plotseling zeggen: “Hé, wat ligt daar dan!” Zee bukt zich en raapt twee sleuteltjes op diee met een ringetjen an mekäre zit en wöör een labeltjen an hängt met letters en ciefers derop. Ze gef mien de sleuteltjes, diee vlak bie de linker veurdeure van een kleine blauwe bestelauto op de stoepe likt, en ik trekke de conclusie dat het wel autosleutels wèzen zult. Der bint op nummer 12 bie ons luu an het werk en ik loate ene dervan de sleutels zieen. Hee zeg onmiddellijk dat het fietsensleuteltjes bint, want der steet het merk AXA op. Stom van mien um dat nieet te zieen, möör ik bekieke noe wel metene wat ter allemoale op het labeltjen steet: een heufdletter  W, heel groot met de hand eschreven, vief ciefers, boaven en onder mekäre ekrabbeld, twee keer een 2, een 7 en een 1 en nog een 4 en twee wat kleinere heufdletters, een H en een K. Iej zollen der een bepoalde code van maken kunnen, möör zeker gin postcode, want dat bint vier ciefers en hier stoat ter vieve. Dat met diee heufdletters klopt wel met diee driee. Diee hele groten steet natuurlijk veur een name. Diee kleineren kunt van een postcode wèèn.

De man wööran ik de sleutels heb loaten zieen, vrög of e ze èven mee mag nemmen nöör de mannen binnen, want diee bint van dat blauwe gepärkeerde wagentjen. Ali en ik wacht buten èven töt e weerumme is. Nee, de sleutels bint nieet van de keerls binnen. Iemand zeg dat ik gewoon de politie bellen mot, möör ik wete uut erväring dat de politie met zukke angiften niks dut, een ander zeg dat ik op het prikbord binnen een brieefken hangen mot dadde wiej sleuteltjes evonden hebt, of te halen bie Kuijk op nummer zestiene, möör zonder diee letters en ciefers te vermelden. Dat vind ik een goed idee. Möör ik wil eerst an Rein Waanders vroagen of diee zien fietsensleutels mist. “Diee fietst al lange nieet meer”, zeg ter ene. Dus besluut ik straks, azze wiej onze boodschappen edoan hebt, een brieefken binnen op te hangen. Een uurken later hängt ter op het prikbord een papierken: GEVONDEN –Fietssleutels – Te bevragen bij –KUIJK- “De Pellerije” nr. 16.

In huus ekommen bekiek ik nog ens de letters en ciefers: W zol natuurlijk oke van Weltevrede wèzen kunnen en dat is een goeie kennis van Gerard, uut Alkmaar! Wacht ’s effekes, diee 2 -2 – 7 -1 kunt natuurlijk een ciefercombinatie vormen van een postcode: 2271 bieveurbeeld. Ik lope onmiddellijk nöör Gerard Revenberg. Zien deure steet lös en ik lope nöör binnen. Hee zit an toafel. Ik vertelle het hele verhaal en ik teune de sleutels: “2271 kan nooit van Alkmaer wèèn”, zeg e. “Butendat bint dit gin sleutels van Ria”. Wat noe? Ik loate veur diee dag de zaak möör rusten, möör ik komme der nieet lös van in de kop.

A’k noa een feine nacht de volgende märn wakker worde, denk ik metene: ‘2271 HK 4’. Ik kleje mien an, ète, brenge Ali ‘ontbijt op bed’ en goa an het koekelen en ik vinde wärempel Voorburg – Leeuwensteinlaan 4. Onder de koffie van tien uur belle ik het informatienummer van de KPN. Ik kriege een telefoonnummer in Voorburg. Ik loat deurbellen: bezettone. Èven later belle ik nog een keer en Ali luustert mee. Ik kriege ene mevrouw Weijers met –eij-. Zee blik haer elektrische fietse verkocht te hebben an de familie Koutstaal-Zwager op de Boskamp! En ik wete genog. Noa de koffie wandel ik nöör Haijo Zwager. Ik ziee deur het keukenrèèmken dat e steet te bellen. Noa mien belleken kump e dalijk an de deure. Ik holle hem de sleutels veur de neuze. “Hoe kom jij daaraan?” Ik vertelle van de vondst deur Ali en mien recherchewerk. Het mense an zien telefoon krig alles mee! “Hoor je het? Mooi verhaal, hè?” zeg Haijo. “O ja, en of je op het label de postcode van Mevrouw Weijers maar wilt vervangen door de jouwe!” Haijo knikt. Dan geet hee heel tevrèden nöör binnen. Ali genit van mien verhaal en later, ’s oavends onder een ètentjen, de hele “Pellerije”. “Recherchewerk lig oe wel”, zeg Gerard lachend.   

     

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk