GDD LXXXV Noaschrift Internetgrammatica Dèventers- 19 mei 2010

> Categorie: Grammatica Deventer dialect (GDD) Gepubliceerd: woensdag 19 mei 2010

Het is mien plicht an te geven hoe of disse grammatica töt stand ekommen is. Döörumme loat ik hier een lieste volgen van alle werken diee ik veurof (veur 1989) eroadplèègd en bestudeerd hebbe. Grondig bestudeerd bint:

1. Schönfeld’s Historische Grammatica van het Nederlands – Klankleer, Vormleer en Woordvorming – Uitgave van W.J. Thieme & Cie – Zutphen – 1954.

2. Spraakkunst van het Nederlands – Deel I, II – C.H. den Hertog – 1919.

3. Gotische Grammatik – Wilhelm Braune – Neu bearbeitet von Karl Helm – 1956.

4. Geldersch-Overijselsch Woordenboek – J.H. Gallée.

5. Woordenboekje van het Deventersch Dialect – W. Draaijer – Tweede Druk 1936, bezorgd door J.C.L. van der Lande en Prof. Dr. P. Fijn van Draat.

6. Woordenboek van het Deventer Dialect – Eindredactie G.J. Mäkel – Uitgave: Boekhandel Praamstra – 1986.

7. Handleiding veur ’t schrieven in ’t dialekt van Dèventer en umstreken – Uutgave: Dialektkringe Salland en Oost-Veluwe – 1984.

8. De Taal van het Kind – J.A. Meijers – Uitgave: Prisma – 1962.

9. De Roman van een Kleuter – Dr. Jac. Van Ginneken – Uitgave L.C.G. Malmberg – 2de uitgave - ’s-Hertogenbosch – 1922.

10. Nederlandse Briefstijl – Prof. Dr. L.J. Rogier & A. Pieete – Uitgave: W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle – 1954.

11. Nederlandse Spraakkunst – Dr. C.G.N. de Vooys.

12. Klankleer van den Tongval der Stad Deventer – Prof. Dr. P. Fijn van Draat – 1923.

De werken 4 t/m 12 bint hier vermeld in de volgorde wöörin de vergeliekingen met het werk veur disse grammatica (Grammatica van het Dialect van Dèventer) plaatse evonden hebt. Um een ofgeronde Dèventer Sproakkunst te geven, diee eventueel töt een ‘Oost-Nederlandse  Sproakkunst’ anevuld worden kon, vond ik het neudig ook schienböör nieet terzake doonde onderwerpen, zooas Enkelvoldige – en Samengestelde Zinne te behandelen. Wiee bie het bestuderen döörvan dieper kik, zut oke de minder opvallende verschillen met het Nederlands; butendat was het mien opzet een “volledige” sproakkunst te geven, ook veur Basis- Middelböör en Hoger (o.a. Universitair) Onderwies.

Wöör in mien grammatica bie teksten de makers nieet vermeld stoat, bint ze van mien, G.W. Kuijk Sr. - .

Met dit ‘Noaschrift’ is mien Sproakkunst “OF”. Anvullingen, opmerkingen, anmerkingen, supplementen, ärtikelen bint van härte welkom!

Diepenveen, woensdag, 19 mei 2010.  

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk