GDD XIII Dèventer tekst - in woordbeeld - in uutspraakbeeld

> Categorie: Grammatica Deventer dialect (GDD) Gepubliceerd: vrijdag 30 oktober 2009

Woordbeeldtekst

 

BAKKEN 

 

As moder an het bakken was - Dan roak het toch zoo lekker - ’t Ging in de oaven van ’t fernuus - Gin elektriek – gin droad – gin stekker - Briketten – eierkoalen – törven - Diee dejen mee met lekker roeken - En de allerkleinsten kwammen dan - Töt onder moders rokken kroepen - En as de keukskes donkerbruun - En wärrem op de schöttel laggen - Dan hielden wiej de köpkes schuun - Van al dat moois dat wiej dan zaggen - En vroegen wiej dan keukskeskrummels - Natuurlijk – diee bint veur de drummels   

Uutspraakbeeldtekst 

 

BAKN 

 

 

Az modur an ud bakn waz dan roak ut toch soo lekkuh – Tching in du oavn fant fenuus – chin elektriek chin droat chin stekkuh – Briketn – eiurkoaln – törvn – Diee deejn mee met lekkur roekn – En dalluhkleinstn kwamm dan – Töd óndur modurs ròkn kroepn – En az de keukskuz dónkuhbruun en wärrum ób du schöttul lagn – Dan hielu wiej de köpkus schuun – Fan al dad mooiz daddu wiej dan zagn – En Froegu wiej dan keukskuskrummuls – Ntuuhluk – diee bint feuh de drummuls 

 

‘BAKN’ is nieet in fonetisch schrift eschreven, umdat ik (Kuijk) diee meugelijkheid nieet hebbe. Ik heb de spellingtekens gebruukt. Döördeur is het verschil tussen woordbeeldtekst en uutspraaktekst meschiens wat minder zichtböör, möör toch!

 

In ‘Bakken’ is het Nederlandse woordbeeld dudelijk anwezig. En het blif deur het gebruuk van de algemene spellingregels van het Nederlands ook veur nieet dialectsprèkers een lèèsböre tekst. ‘Bakn’ is veur een boel lèzers abracadabra! Ikzelluf gebruke de NDS, met enkele wiezigingen. De SONT- spelling gebruuk ik nieet, um de volgende reden: OA wördt döorin espeld as AO. Ik vind dat nieet kloppen. De fonologie leert mien dat OA een O-foneem is en gin A-foneem. De spelling van ÔÔ dieent dus met O te beginnen: OA.    
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk