Grammatica Deventer dialect (GDD)

Wetenschappellijke grammatica van het Deventers.

P. de W. vrög: "Is oew 'Grammatica van het Dialect van Dèventer' noe helmoale klöör?"

Mien practishe 'Grammatica van het Dèventer Dialect' heb ik oferond. Diee steet in zien geheel in 85 heufdstukken hier. Ik heb hem eschreven veur studiedoeleinden en as noaslagwerk. Ik pretendere nieet volledeig te wèzen ewest. Ik mene wel dat dat dit werk een mooie anvulling is op mien bie Praamstra uutegeven journalistieke 'Grammatica van het Dèventer Dialect', enkeld al umdat de onderwerpen makkelijker te vinden bint.

Mien Grammatica mot in één verband ezieen worden met mien ruun 400 columns. Natuurlijk hold ik mien anbevolen veur op- en anmerkingen op al mien werk. Ik goa dervan uut dat lieefhebbers van het Nedersaksisch bliej bint met disse nieje loot an de Nedersaksische bokenstam.

Dit book blif een E-book. Ik geve het nieet uut as 'gewoon studiebook'.

G.W. Kuijk Sr.

GDD I - Grammatica van het dialekt van Dèventer - Woord voorafI
GDD II - Grammatica van het dialekt van Dèventer II - Taalhuis
GDD III Aqua ... Van Latijn tot Nedersaksisch
GDD IV - Lange Klinkers - Tekens
GDD. V - Korte Klinkers - Svarabhaktivocaal
GDD VI Sva en lettertekens voor klinkers
GDD VII Tekst in NDS: Nieje Dèventer Spelling
GDD VIII Medeklinkers - Vorming - Tekens
GDD IX Medeklinkers - Liquida + r(1), r(2), l
GDD X Gliejers of spiranten - Ploffers of Explosieven
GDD XI N-sonans - Assimilatiewet I
GDD XII Assimilatiewet II - (geen) fonetisch schrift - audio-middelen
GDD XIII Dèventer tekst - in woordbeeld - in uutspraakbeeld
GDD XIV Spelling - Fonetiek - Fonologie - Foniek
GDD XV Spelling - Congruentie - Analogie
GDD XVI Spelling - Etymologie - sch, sk - th,t - ij, ie
GDD XVII Etymologie - Spelling - T-UU-N - T-UI-N - (Column)
GDD XVIII - Spelling Leenwoorden
GDD XIX Spelling extra - Koppelteken - Deelteken - Weglatingsteken
GDD XX Lèèstekens - Heufdletters (Kapitalen)
GDD XXI Zelfstandige naamwoorden of Substantieven
GDD XXII Lidwoorden (Artikels)
GDD XXIII Verkleinwoorden (Diminutieven)
GDD XXIV Bievoeglijke Naamwoorden (Adjektieven)
GDD XXV Biev. nw. attributief - predikatief - dubbelverb. trappen van verg.
GDD XXVI Veurnaamwoorden (Pronomina) - 1. Persoonlijke Veurnaamwoorden
GDD XXVII Pers. Vnw. Veurb. - enkelv. - tweev. - meerv. - wederkerend - wederkerig
GDD XXVIII Bezittelijke Veurnaamwoorden (Possessieve Pronomina)
GDD XXIX Anwiezende Veurnaamwoorden
GDD XXX Betrekkelijke Veurnaamwoorden
GDD XXXI Bepalingankondigende Veurnaamwoorden
GDD XXXII Vroagende Veurnaamwoorden
GDD XXXIII Onbepoalde Veurnaamwoorden
GDD XXXIV Werkwoorden - Umschrieving - Aspecten
GDD XXXV Hulpwerkwoorden van Tied
GDD XXXVI Hulpwerkwoorden van Modaliteit
GDD XXXVII Liejende Vorm - Worden - Wèzen
GDD XXXVIII Koppelwerkwoorden
GDD XXXIX Zelfstandige Werkwoorden - Oavergankelijk - Onoavergankelijk
GDD XL Wederkerende Werkwoorden - Zieneigen
GDD XLI Werkwoorden - Regelmoatig - Onregelmoatig
GDD XLII Regelmoatige Werkwoorden - Zwakke Werkwoorden
GDD XLIII Gemengd Zwakke Werkwoorden
GDD XLIV Sterke Werkwoorden - Klasse I IE-EE-ablaut
GDD XLV Sterke Werkwoorden - Klasse II - IEE(UU) - OA(OO)-Ablaut
GDD XLVI Sterke Werkwoorden - Klasse III - I, E - O-Ablaut
GDD XLVII Sterke Werkwoorden - Klasse IV - E - A - O-Ablaut
GDD Sterke Werkwoorden Klasse V - EE. I(ÈÈ) - A(AA) - EE(ÈÈ)-Ablaut
GDD XLIX Sterke Werkw. - Klasse VI - OA(AA), A - OE, O - OA(AA), A-Ablaut
GDD L Sterke Werkwoorden - Klasse VII - IE(I)-Ablaut - (redupicerende werkw.)
GDD LI Gemengd Sterke Werkwoorden - Kats Onregelmoatige Werkwoorden
GDD LII Werkwoorden - causaliteit - idicatief - conj. - imp. - adh. - onpers.
GDD LIII Biewoorden (Adverbia)
Gdd LIV Veurnaamwoordelijke Biewoorden - Voegwoordelijke Biewoorden
GDD LV Veurzetsels (Preposities) - Te - Ofleidingen Biew. en Veurz.
GDD LVI Telwoorden (Numera)
GDD LVII Voegwoorden (Conjuncties) - Nèvenschikking
GDD LVIII Voegwoorden (Conjuncties) - Onderschikking
GDD LIX Nèvenschikkende Voegwoordelijke Biewoorden
GDD LX Tussenwerpsels (Interjecties)
GDD LXI Redekundige Ontleding Enkelvoldige Zinne
GDD LXII Gedoo - Dooner (Gezegde - Onderwerp) - Enkelvoldige Zinne
GDD LXIII Meer oaver Dooners (Subjecten - Onderwerpen), Veurwerpen, Bepoalingen
GDD LXIV Dooner(D/O) - Persoonsvorm(P) - Andere Zinsdelen(A) - Woordorde
GDD LXV Dooner, Biezinne, Veurwerp (Accusativus Infinitivo) - Sva
GDD LXVI Veurwerpen - Liejend, Ondergoand, Direct, Passief Veurwerp
GDD LXVII Veurwerpen - Belanghebbend of Meewerkend Veurwerp
GDD LXVIII Eurzakelijk Veurwerp - Veurzetselveurwerp - Genitiefobject
GDD LXIX Bepoalingen- Bievoeglijk - Biewoordelijk - Dubbelverbonden
GDD LXX Dubbelverbonden Bepoaling - Bepoaling van Gesteldheid (driee soorten)
GDD LXXI De Samengestelde Zinne - Algemeen
GDD LXXII Geliekvloers (Waterpas - Nèvenschikkend) Zinsverband
GDD LXXIII Inversie - Samentrekking
GDD LXXIV Onzuverheden in Geliekvloerse Verbinding van Zinnen
GDD LXXV Ongeliekvloers (Onderschikkend) Zinsverband: Gedoozinne - Doonerszinne
GDD LXXVI Liejende -, Meewerkende -, Eurzakelijke Veurwerpszinnen
GDD LXXVII Bievoeglijke -, Biewoordelijke -, Dubbelverbonden Biezinne
GDD LXXVIII Woordvorming - Sterke Woordvorming: Fietse - Iesselt
GDD LXXIX Woordvorming: Sterke Woordstammen
GDD LXXX Woordvorming - Ofleiding: Affixen (Suffixen - Prefixen)
GDD LXXXI Woordvorming - Samenstelling - Tautologie - Pleonasme - Contaminatie
GDD LXXXII Woordvorming - Samenkopeling - Verholen Samenstellingen en Ofleidingen
GDD LXXXIII Èven weerumme nöör 1923 - Een Veurrede
GDD LXXXIV Opmerkingen bij GDD LXXXIII ~ Even Weerumme ... - Veurrede
GDD LXXXV Noaschrift Internetgrammatica Dèventers- 19 mei 2010
'GRAMMATICA van het DIALECT van DEVENTER'

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk