De Poelier

> Categorie: De Ravenstroater / Niesselt Gepubliceerd: zondag 11 oktober 2009
De kippe, het "meest veelzijdige" (tussen anhalingstekens umdat dat nieet in het Dèventers te vertalen is) vlees wördt ook deur hem bewerkt, diee schoolmeester van Noorderschool I, diee gin hoofdakte bezat. De Putter hef bie hem in de klasse ezèten Hee was een poelier, diee een biezunder soort onderwiezer was, wöör ik nieet meer oaver zeggen kan, zoodat iedere oavereen­komst met de werkelijkheid "louter toovallig" eneumd worden mot. Ik neume hem hier gewoon Meneer.Meneer had anvankelijk een bedriefken an huus op'ebouwd met een jachtvergunning. "Aha",   heur ik oeluu noe zeggen, "is het der zoo ene." Möör dan hei'j het allemoale mis. Want Hee is helaas der al nieet meer. En an dat 'helaas' kui'j heuren dat het der oke gin zoo ene WAS, want in zien dagen was iej der nooit zoo ene, umre­den dat alle boutjes nog deur hoast alle mensen egèten wordden en der nog onderscheid emaakt wordden tussen mens en dier, behalve in den oorlog.Meneer gaf oaverdag les op de Noorderschole en lèverden op schole de bestellingen van de mensen zoo an de kinderen of; dat was makke­lijk; de kinder brachten de volgende dag het geld mee nöör schole. Officieel mocht dat allemoale egeenieet meer, möör Meneer was al begonnen met dit werk, veurdat het onderwiesmensen op straffe van ontslag verboaden was zukke bieverdieensten te hebben. Zoo kreeg hee dispensatie of ontheffing van diee bepoalingen in de wet, diee op zien biewerk betrekking hadden.En wat lèès ik noe op moandag, 29 maert jongstleden in het 'Dèven­ter Dagblad'?  Een   commissie hef de Minister van Onderwies e-advi­seerd veurtan onbevoegde lerären in de scholen too te   loaten, diee is andere dinger met de kinder doon kunt dan dat 'dreuge' lesgeven! De dagelijkse lèvenspraktijk mot de schole in-ehaald worden. Diee bevoegde mensen könt met mekäre allemoale niks (döör bi'k het wel mee ens, want ik hebbe altied al ezegd dat het onderwies een ver­rotte zaak is), möör dat hof toch nieet te betekenen dat diee onbe­voegden wel wat könt? Diee kunt helemoale niks, nul-komma-nul-niks! En vrogger mochten diee onderwiezers diee wel wat konden, döör   geef ik oe hier zon tien exempels van, oke wat buten hun onder­wieswerk kunnen, want döör verbleef het lesgeven nieet van. Zoo lust der mien nog wel een stuk of wat.Der is toch gin bèter onderwiesmense as een poelier, een regisseur, een acteur, een holtsniejer, een dichter, een dirigent, een voetballer of -ster, een trèner of -ster, of neum möör op?En het ummegekeerde is oke wöör: Wöörumme zol een bankdirecteur gin goed onderwies geven, of een timmerman, een violist, een ban­ketbakker, een chauffeur, een inbrèker, een verslaafden? Wöörumme al diee papierkes eerst halen? Umme toch, verdrieedubbeltjes, want het geet um wa'j in oew werk mee mot brengen. En dat is mèètböör. En as dat nieet emèten wördt of wel emèten is, möör nieet beschre­ven, dan is het nieet meer te controleren. En wat nieet te controle­ren is, is zeker nieet meer in de hand te holden. En van mien mag de inbrèker veur de klasse, möör met het diploma van een onder­wiesgevende, want in het onderwies geldt as oaveral: Der wordt ewerkt  met mensen, goedwillende mensen meestal, diee getuge dit verhaaltjen meer meebrengt as dorre kennis. Feitelijk heb ik hier wel an-eteund het volgende: ONDERWIESMENS, HET "MEEST VEELZIJDIGE" STUKSKEN VLEES van de Grote Poelier.Bedankt Putter, dat ik oke K.M. heb meugen leren kennen. Möör toen was hee toch gin poelier meer. Zien hoofdakte had hee nog steeds nieet. Dat laatste is wöör, möör dat van diee poelier hei’j veste uut oew doem ezoagen.Möör joa, zoo proatten wiej noe één keer altied oaver onze meneren en juffrouwen!
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk