Profvoetballer

> Categorie: De Ravenstroater / Niesselt Gepubliceerd: zondag 11 oktober 2009
Iej hebt het allemoale al wel emerkt, ik bin in disse verhaaltjes nöör woarheid  wat anekdotisch    an het werk egoan: veurbeelden doot noe een keer meer as dreuge theorieën. Ik geve um zoo te zeggen exempelen; döörumme zo'j disse verhaaltjes - wat het feitelijk nieet bint – exempelen  kunnen neumen. Der volgt noe een heel mooi veurbeeld van, oaver een voetballende schoolmeester, een echte vol-prof. De Rave ( ikke in dit geval ) had in 1938 bie hem in de klasse ezèten. Toen was hee nog gin twintig! Noe was hee midden dertig.Ik moch'e hem volgen op weg van Dèventer nöör Amsterdam. 'Kowet' - nieet 'Go-Ahaed' - reisden gewoon met de supporters met de trein mee, deur het vandalisme; zoo kui'j dat een beetjen veurkommen.Het idee um dat zoo te doon kwam van mien prof (H.W.), wöörvan ik de name nieet volledig mag neumen, möör an de initialen hei'j al wel vernommen, dat het Jan Mulder nieet was en oke Arie Haan en Frank Kramer nieet, al bint dat tevens gentleman-profs.De voetbal nemt in mien lèven oke een veurname plaatse in: Ik wazze zellufs heel dikke met Leo Halle, de Leeuw van Dèventer en Milaan, en mien latere zwoager Wim hef hem in de jören dertig nog is een deuze Willem II- segären an willen bieejen, en stond döör uren veur bie de 'koperatie' te wachten, möör Leo kwam nieet nöör buten. Kui'j noagoan watveur een bereumdheid dat was, möör döör geet het vandage neet oaver. Loate wie ons holden bie de schoolmeesters, diee in het algemeen duzendpoters bint.Ik reisden dus in de interstaat-ie mee nöör Ajax en observeerden van meet of mien prof. Hee zat in hetzelfde treinstel as mien en in de­zelfde tweede-klas-ofdeling. Hee begon de meute dalijk al bezig te holden met een lied, getiteld: 'Ajax is een afwasmiddel'. Dat ging derin as Dèventer koke; het maakten de supporters ook lekker agressief: ze begonnen de treinmeubels veur Ajax an te zieen, en umdat voetbal onder Michels oorlog was eworden, begonnen ze onder invloed van een boel bier de interstaat-ie te verbouwen tut een 'inter­ligt-ie' en een 'inter-slaat-ie'. Binnen twee uur was het wrak in Amsterdam.De spöllers werden met een busse van het station ehaald, de suppor­ters werden umsingeld en op'epakt, möör umdat ik een perskaerte evonden had, diee ik veur de gein teunden, moch' ik lös uut de umsingeling. Ik namme een snelle taxi nöör het Ajax-stadion in de Meer. Döör wördt mien veur het drieedubbele van de pries een stoa­plaatse in het stadion an'eboajen, möör diee he'k gelukkig nieet neudig, want ik hebbe mien perskaerte. Elleboagend bane ik mien een weg tut an de rand van het veld en ik wachte op de dinger diee kommen goat.Een forse 'Pit' kump op mien of, en ik loate mien kaerte weer een wonder doon, want döör g'leuf ik noe weer in. Dan zet' ik mien koptelefoon op, um het zendertjen van G.K. straks zuver te können ontvangen: dat hebbe wiej zoo of'esproaken.Noast mien steet een radioreporter van de VARA, A. van MNS, diee of en too de stemming onder de tooschouwers peilen mot; diee kwit zich prima van zien taak, want hee gef een volledig verslag van wat hee allemoale zut: "...zwaaiende vlaggen", schreeuwt hee onder anderen, "as palm­takken op Pallempasen...". Dat is heel passend op disse Pallemzundag, want dat is het. Zoo kom ik in een feestelijke stemming, een echte Pallempoasenstemming. Iej könt merken dat der radio-ontvangers onder het publiek zit, want spontaan klinkt der galmend deur het stadion: "Palle-pallem-pasen..., ei-koer- ei... Ajax ... Ajax..."Mien collega van de Van Twickelo-schole spölden een baaswedstried. Kowet verloor, möör ik wete nieet meer met hoevölle.
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk