Pionnen onder de Preekstoel 7

> Categorie: Pionnen onder de Preekstoel Gepubliceerd: maandag 07 februari 2011

In de afkorting FEMAN is beeldend het Franse Femme naast het Nederlandse Man aanwezig; FEMAN is een internationaal streven dus, met een Nederlandse oorsprong”. De Vree wees op zichzelf.

Langdurig applaus.“Als wij ons bijvoorbeeld afvragen, wie naar de natuur de kinderen mag of moet krijgen, al naar gelang de behoefte, blijkt al na onderzoek van tien vrouwen en tien mannen, het geijkte aantal voor een zuiver resultaat, dat in honderd procent van de gevallen de vrouw de kinderen krijgt, baart dus. Dat is een fysisch onrecht! In vijftig procent van de gevallen dient de man te bevallen! Vijftig procent van de mannen dienen dus door fysische therapie vrouwen te worden, vijftig procent van de vrouwen mannen, zonder hun aanduiding van ‘man’ of ‘vrouw’ te verliezen. Maar dat is een onmogelijkheid, want het geslacht bepaalt de aanduiding! Door wisseling van vijftig tegen vijftig op de honderd blijft de onrechtvaardige situatie bestaan; het is slechts zinloze werkverschaffing, hoewel … misschien toch wel verantwoord in deze tijd van zeer grote werkloosheid”. –

Oorverdovend applaus volgde op de laatste vondst . – “Dank U, dank U; nu heb ik de juiste lijn te pakken. Bij mijn laatste beschouwing over deze materie heb ik de oplossing gekozen van het in elkaar opgaan. Man en vrouw vormen een FEMAN, een vrouwman: zij zijn één lichaam, één geest, één hoofd, één hart, tweeslachtig, kortom: man en vrouw zijn EEN”!

– Boegeroep - .“Daar echter werkloosheid onrecht is en de mens horig maakt, hij is immers op gunsten en gaven aangewezen, zouden wij in Nederland de helft van het aantal manlijke personen het predikaat vrouw kunnen geven en omgekeerd. Daarvoor is een uitgebreide administratie nodig, die, laat eens kijken … , nou ja, … zeer veel nieuwe arbeidsplaatsen scheppen zal in de computersector”.

Staande ovatie! … De Vree begreep niet waarom … .Toen het lawaai wat verstomd was, nam Quirina weer het woord:

“Wij doen nu één stap terug en gaan naar Uw voorlaatste onderzoekingen, die waarvoor U ons een voor een alle zesentwintig nodig had, maar waarvan wij ons niets meer herinneren”.

“U bedoelt de HEMAN”, zei hij. “Vrij logisch dat U daar weinig meer van weet. Bij dat experiment heb ik niet mijn suggestieve, doch mijn hypnotische gaven gebruikt”.

- Oooo…h – geroep vanaf de collegebanken -

“HEMAN” is de sprekende afkorting – als men het tenminste op zijn Engels uitspreekt – voor hypnotische emancipatie, dat is bevordering van de lichamelijke gelijkwaardigheid door oefeningen in kunstmatige slaap.Vandaar dat ik U allemaal afzonderlijk op het matje heb laten verschijnen in sporttenue, U vervolgens onder hypnose gebracht heb, krachtoefeningen heb laten uitvoeren voor Uw bodybuilding”.

– Langdurig boe – oe – geroep - . De Vree wuifde het weg.

“Dames, het is toch algemeen bekend dat mannen fysiek veel sterker zijn dan vrouwen. Kijk enkel maar eens naar de prestaties op sportgebied. Probeert U eens gewichten te heffen van honderden kilo’s. Welke vrouw op de wereld loopt de honderd meter onder de tien seconden? Wie springt er van de atletes acht meter ver? Zo zou ik uren door kunnen gaan, maar mijn tijd is beperkt. Dat de heren der Schepping lichamelijk gespierder en sterker zijn is een grof onrecht! Enkel bij gelijke krachten zijn er gelijke kansen voor iedereen”.

Matig applaus - . “Daarom, dames, oefende ik in Uw slaap Uw spieren op het matje onder de gewichten. Achthonderd kilo konden enkelen van U trekken, drukken en stoten”.

Nu braken de dames de zaal bijna af! Ze waren niet meer tot bedaren te krijgen. Minutenlang hielden de toejuichingen aan.

  

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk