Pionnen onder de Preekstoel 87

> Categorie: Pionnen onder de Preekstoel Gepubliceerd: woensdag 11 mei 2011

… … “Wat is het verband?” wilde de officier weten.

“Hij heeft een associatie met een sprookje over het schaakspel, waaraan wij onder ander onze naam “PION” ontleend hebben. Het heet “Schaakmanië” en is van Gerrit de Fantast. Kent U het?”

Clerckx moest ontkennend antwoorden.

“U krijgt het nog wel te horen. U komt toch bij onze opening?”

“Wis en waarachtig!” riep de officier.

 

De glazen en de gevulde karaffen werden binnengebracht. De officier van justitie stond erop zijn gasten zelf te bedienen. Persoonlijk vulde hij ieders glas. Toen stelden de tweeëndertig zich op in een cirkel om het bureau waarop de waterpistolen lagen.

“Op bruid en bruidegom en alle andere pionnen”, zei Ada. Ze klonken links en rechts, zetten het glas aan de lippen.

“Het smaakt naar wijn”, dacht Meester Clerckx hardop. Buiten riep het publiek nog altijd om zijn burgemeester.

 

Het was jammer dat de camera’s geen opnamen binnen het gerechtsgebouw maakten, zodat de vaderlandse televisiekijkers die vrijdagavond verstoken bleven van beelden van de volgende gebeurtenis.

De officier van justitie vroeg opname binnen de “broeder- en zustergemeenschap van “PION””, zoals hij dat wat theatraal noemde.

“Dan zult U zich moeten onderwerpen aan een kleine ceremonie”, lachte Karel geheimzinnig. “En U zult er zich bij moet neerleggen dat wij U voortaan bij Uw voornaam aanspreken. Hoe is die?” --- “Franciscus is een van mijn voornamen, Frank voor jullie”, antwoordde Clerckx.

“Gaat U nu naar de hal. Wij komen zo”, zei Karel.

Een paar minuten later zag Frank van de trap de groep komen. Op de gezichten van de samenzweerders lag niets te lezen van wat zij van plan waren. Ze waren uitdrukkingsloos als van kale maskers. Zwijgend stelden de dames en heren zich om hem op. Pi Boerstra deed een stap naar voren en sprak: “Daar ikzelf op zeer bijzondere wijze als eerste buitenstaander binnen “PION” opgenomen ben, is mij de eer gegund U toe te spreken bij Uw toelating tot onze gelederen. Juist bij functies als de Uwe, is het erg moeilijk door de daden de mens te blijven zien. ‘PI’ staat voor al het menselijke, waarin ernst en luim, droefheid en vreugde, leven en dood voortdurend botsen en de traan en de lach wekken. Vandaar de misschien wat dreigende ernst waarmee wij onze cirkel om U sloten. Uw opneming in onze rijen echter, Frank Clerckx, is een vrolijk gebeurden, helder als kristal, vloeiend als water, sprankelend als wijn. Het klinkt allemaal hoogverheven, maar het is erg simpel. Frank Clerckx, wij verfrissen jou naar jouw eigen wens met het levende leidingwater dat uit vele kranen in dit gerechtsgebouw in onze pistolen samengestroomd is!”

Zij die een pistool hadden, richtten dat op de schaterend afwerende Frank Clerckx en spoten hem kletsnat. Het werd een tumult, waarbij uit alle hoeken en gaten van het gebouw de ambtenaren kwamen toestromen.

 

Zonder een woord te zeggen drukte Frank na afloop van de plechtigheid Pi en de anderen de hand, liet hen persoonlijk uit. Buiten viel hun een grootse huldiging ten deel.

 

Onder applaus van de gerechtsdienaren ging Frank naar de bodenkamer om een bode te verzoeken droge kleren voor hem te halen.

 
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk