Pionnen onder de Preekstoel 84

> Categorie: Pionnen onder de Preekstoel Gepubliceerd: maandag 09 mei 2011

… Ada deed een paar stappen naar voren, legde haar waterwapen op het grote bureau.

“Wij komen als vrienden”, zei zij, en de officier een hand gevend, “Ada Weekamp, secretaresse van “PION”. Toen stapte ze terug op haar plaats. Een voor een handelden de andere dames op dezelfde manier:

“Cécile Baardman, codenaam Anja” – “Willemien Beltman, Bea” 

“Hermien Boerman, Carla” – “Hetty Daman, Dorothéa” – “Bertie Dannenberg, Elsa”  “Hannie Eggink, Frederica” – ”Toos Gladpootjes, Gera” - “Tanja Goedhart, Haya” 

“Willy Groothedde, Ida” – “Joke Hoevenberg, Janna” – “Mineke Holman, Klara” 

“Els Hofenk, Lina” – “Mies van ’t Hoff, Mina” – “Gerrie Jansen, Nina” – “Jos Ooms, Olga” “Susan Pasman, Petra” – “Gonda Treur, Quirina” – “Mieke Velten, Rina” 

“Jannie van Voorst, Sina” – “Riet Vosmeijer, Tina” – “Gerrie van Weerd, Uta” 

 “Jannie Wesselink, Vera” – Joop Wijnen, Wilma” – “Erna van Woerkom, Xandra”

“Ellie van der Zee, Yra” – “Diny Zwaag, Zelma”.

Als laatste trad Karel Rosman naar voren. Ook hij legde zijn wapen neer: “Karel Rosman, penningmeester en boekhouder van “PION”.

 

Ada: “Laat mij wat onze leeftijd  betreft zeggen dat wij jong zijn. Wij hebben nog een heel leven voor ons menselijkerwijs gesproken, meneer de officier, U trouwens ook. Ik spreek de wens uit dat wij allen lang getuige mogen zijn van het werk van “PION”, dat door de idee van Bob de Vree beginnen kon. Helaas moest hij gebruik maken van, naar hij meende, buitenwettelijke middelen om snel te kunnen handelen. Vergunt U mij dienaangaande een schrijven voor te lezen. Luister!” 

… Haar stem klonk triomfantelijk …

“Aan de emancipatiegroep “PION”, secretariaat Polderweg 7, Kikkerdiep – Dorp 

Mijne Heren, 

 

Op Uw verzoek van 16 juli jl. Uw groep, groot dertig personen, in het kader van Uw emancipatieonderzoek toestemming te verlenen van 8 tot en met 15 augustus in dertien steden straattonelen op te voeren, waarbij U twee aan twee als politieagenten optredend het straat- en verkeersgedrag van het publiek beoordeelt, daarbij gebruik makend van politie-uniformen als op ingezonden schets afgebeeld, onder beding dat het resultaat van genoemd onderzoek openbaar bekend gemaakt wordt en eventuele wetsovertreders zo spoedig mogelijk over Uw ware identiteit ingelicht worden en hun eventueel toegebrachte schade vergoed wordt, heeft de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk gunstig beschikt.

Namens hem zijn de betrokken  autoriteiten in de door U genoemde gemeenten ingelicht en hun is verzocht U alle mogelijke medewerking  te verlenen.

Wat U verzoek betreft, U toe te staan op recepties, bruiloften en partijen Uw uniformen te gebruiken, daarover heeft het Ministerie van CRM niet te beslissen, daar het U immer geoorloofd is bij dergelijke gelegenheden binnenshuis de kleding te dragen die U zelf wenst en U daarmee naar een festiviteit te begeven.

Het zal U duidelijk zijn dat het Uw spelers verboden is vuurwapens te dragen en wapens welke volgens de wet tot het verboden wapentuig behoren. 

Namens de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 

Onleesbare Handtekening.”…

Ada zweeg even … … 

      

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk