Pionnen onder de Preekstoel 73

> Categorie: Pionnen onder de Preekstoel Gepubliceerd: woensdag 27 april 2011

… Mijnheer de Minister-president, 

Na gehoord te hebben dat mijn voorlichting aan U tijdens de ambassadeursreceptie op donderdag 7 augustus jl. op onwaarheid berustte wat het aandeel van de residentiepolitie aan de speciale brigade betreft, zult U misschien mijn brutaliteit U deze brief te schrijven niet erg positief waarderen. Ik kan U geen ongelijk geven. Met mijn vriendelijke gezicht heb ik U moreel gedwongen een compliment te maken aan een groep samenzweerders, tot welke ook  ik  behoor, die tegen alle orde in de grote steden onveilig maakte, al bewaakte zij gedurende een week de verkeersveiligheid. Tot mijn spijt moet ik U vertellen dat de groep, die onder mijn leiding staat, niet anders kon handelen dan langs deze weg, daar de democratische wegen en kanalen door vele overwegbomen, bruggen en sluizen zoveel oponthoud veroorzaakt zouden hebben, dat de “PION”-groep wegens geldgebrek nooit haar doel bereikt zou hebben.

Mocht U bij de opening van “PION” aanwezig kunnen zijn, dan wordt U over dat doel uitvoerig geïnformeerd. Indien U er prijs op stelt, ik durf dat niet te veronderstellen, dan wil ik U graag volledig van onze plannen op de hoogte brengen. Een eventuele uitnodiging daartoe zie ik graag tegemoet. Een volledig overzicht van onze daden heb ik aan de officier van justitie in het residentiearrondissement gestuurd. Ik heb hem in een begeleidend schrijven bericht dat ik me volledig ter beschikking van de rechterlijke macht houd. Uw collega van justitie heb ik over een en ander ingelicht. 

Met mijn verontschuldigingen voor de extra last die ik op Uw vermoeide schouders gelegd heb, 

Hoogachtend, 

Bob de Vree 

“Er zijn er die gevaarlijker zijn voor de nationale veiligheid en meer schade toebrengen aan de vaderlandse economie, mijnheer De Vree”, dacht de eerste minister hardop. “Maar het doel waar jullie naar streven, ken ik niet. Privé word ik geacht een vrij mens te zijn. Wat let mij U even te bellen en een afspraak op korte termijn te maken!”

 

En hij voegde de daad bij het woord.

 

Generaal Drunkers, de schout-bij-nacht , de grootindustrieel en de gedeputeerde hadden door hun gemeenschappelijke liefde voor hetzelfde geestrijke vocht recht op een gelijke behandeling.

Mijnheer, 

Op donderdag 7 augustus jl. hebt U tijdens een receptie bescherming, steun en begeleiding ondervonden van een charmante politiedame. De schemerige waas die om Uw begeleidster hing, is misschien versterkt toen U vernam dat zij niet behoorde tot de plaatselijke groep dienaressen van de Heilige Hermandad. …   

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk