Pionnen onder de Preekstoel 71

> Categorie: Pionnen onder de Preekstoel Gepubliceerd: maandag 25 april 2011

… “Nog iets. Het heeft hier weinig mee te maken hoor, maar de huwelijksplechtigheid vindt plaats om drie uur ’s middags”.

“Prima! Dan kunnen wij nu gaan overleggen op welke wijze we onze geregistreerden schriftelijk gaan benaderen om een zo groot mogelijk rendement van onze investering te hebben”, reageerde Bob.

Hij stond op en ging naar binnen, gevolgd door de anderen, want de komende tien dagen moest er nog heel veel gebeuren.

De verbindende functie van de vaderlandse postbestellers van TNT bleek de hoge frankering van de brieven op vrijdag de negenentwintigste augustus in waarde ver te overtreffen, althans wat de ruim zeshonderd en twintig epistels betrof die namens “PION” in de diverse bussen gedeponeerd werden. Een dubbel aantal handen draaide wat aarzelend de stukken om en om, omdat de ontvangers zeker zijn wilden of zij werkelijk de geadresseerden waren, voor wie deze van een onbekende afzender voorziene enveloppe met die vreemde toren bestemd was. Bij de meeste lezers was de verrassing volkomen:

 

Geachte Mevrouw/Mijnheer, Op ….dag, .. augustus jl. bent U om …. Uur geverbaliseerd voor de volgende overtreding: ….. ….. ….. ….. …. …. …. …. …. …. …. .Inmiddels zult U wel vernomen hebben dat de verbaliserende agenten volledig onbevoegd hun beroep uitoefenden. Zij ontzagen zich zelfs niet ter plaatse van de overtreding betaalmiddelen in ontvangst te nemen, indien U de boete wenste te voldoen. Misschien hebt ook U Uw schuld reeds geboet. Wij vragen U Uw excuus voor de overlast die wij U bezorgd hebben en de schade die wij U berokkend hebben.Helaas kunnen wij U nog niet inlichten over het doel van onze handelingen. Wel nodigen wij U uit met een door U te kiezen introducé(e) de opening bij te wonen van ons nieuwe ontspanningscentrum “PION”, welke zal plaatsvinden op vrijdag 12 september a.s., om 16.00 uur (4 uur ’s middags). “PION” is gevestigd in de oude Protestantse Kerk in Kikkerdiep – Dorp. Wij hopen op Uw komst.Gelieve onderstaande strook nauwkeurig in te vullen en te zenden naar “PION”, Polderweg 7, Kikkerdiep – Dorp. Daar is ons voorlopige administratiekantoor gevestigd.Het programma duurt tot ongeveer 20.00 uur, zodat U tijdig Uw reis naar huis kunt beginnen. U zult volledig ingelicht huiswaarts keren.De door U betaalde boetegelden zullen tijdens Uw bezoek terugbetaald worden. Mocht U niet willen komen, omdat U zich gekwetst voelt, of bent U verhinderd, dan zal het bedrag op Uw giro- of bankrekening overgemaakt worden.Aanvaard onze invitatie als U kunt, want ons centrum wil een middelpunt zijn voor alle mensen, ongeacht rang of stand. Trekt U die dag eenvoudige, eventueel sportieve kleren aan, zodat U echt mee kunt doen.Misschien hebt U een handicap. Dat hoeft geen bezwaar te zijn! Onze attractie is zo goed mogelijk aangepast.Wij raden U aan de komende veertien dagen het nieuws over “PION” goed te volgen. 

Met vriendelijke groeten, 

Bob de Vree en de “PION”-medewerkers … 

 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk