53. Liggende Vrèter in de Dèventer Road

> Categorie: De Liggende Vrèters Gepubliceerd: maandag 05 oktober 2009
Op 23 juli 1949 ontslagen, gezond, uut Volkssanatorium Hellendoorn. Hoast vieftig jöör later, in januari 1999, op eenenzeuventig-jörige lèèftied nog in de road, veur het eerst van zien lèven, ekoazen deur de kiezers van Diepenveen en Dèventer rechtstreeks, met tweehonderd en achtentwintig veurkeurstemmen. Diee stemmen op de lieste van  ABD  en DB, noe al Algemeen Deventer Belang, dreven hem van de twaalfde plaatse nöör de viefden. Zien vrouwe had nog zoo ezegd dat hee zich nieet op diee lieste most loaten plaatsen, want "ze kiezen jou!" Döör stond Gerrit. Hee most derin, want hee had ezegd, dat hee nieet in de gemeenteroad wol, möör deran too-evoegd, dat, as hee met veurkeurstemmen ekoazen worden zol, hee de consequenties zol trekken en: "Ik doo nieet mee an kiezersbedrog." Dat was een erfenis van … Hellendoorn, trouw as in het sanatorium!Hee, dat is Gerrit Willem Kuijk. As jongen most hee al proaten oaver politiek, want zien vader was lid van de Christelijk Historische Unie (CHU). Dat was een unie en gin partieje; dat leerden hee van zien vader. In de vertegenwoordigende organen wier deur de leden dan ook vake heel verschillend estemd. Zee sprakken zich uut nöör hun persoonlijke geweten. Zon groepering, zonder strakke discipline, is ter noa de vieftiger jören nooit meer ewest. Hee probeerden in zien  umgeving diee Idee, met een heufdletter, terugge te brengen. Handel iej in de politiek nieet nöör oew geweten, dan zul iej dat weten. Döörumme probeert hee as mede-gemeentebestuurder in de schonen van de medeburger te goan stoan, oke al weer eleerd vieftig jöör weerumme in Hellendoorn: As ik diee ander bin, wat zol ik in zien umstandigheden dan wensen! En dat maakt beslissen zo meujlijk. Möör as leraer en 'bestuurder' van an hem toovertrouwde leerlingen, later studenten, hef hee tut 1983 ervären dat luusteren, oaverleggen, meugelijkheden  noagoan zowel sociaal als maatschappelijk, het tut een stemgedrag kommen heel wat vereenvoldigt, veural as iej veuruut weet welk prieskaertjen deran kump te hangen. En een hoge pries veur een goed besluut wil hee as bestuurder graag betalen. En oke weer in het sanatorium eleerd: In de politiek betaal iej gelukkig nieet vake met oew lèven!Volgens Gerrit verdrög landelijke politiek zich nieet altied met de plaatselijke of de gemeentelijke. Denk enkeld möör an de problemen diee politici uut de gemeente Diepenveen kregen met de opvattingen van hun landelijke pärtieje. Döör hef Gerrit niks mee te doon ehad. Hee kon nöör eer en geweten handelen. Anderen veulden zich genoodzaakt de landelijke maniere van doon te volgen. Möör helaas, achterof, hee zat nieet in de landelijke politiek: hee mocht nieet meedoon. Noe most hee meedoon en hee onderging dat als een verfrissing. Hee most eerlijk bekennen dat diee verfrissing ook deur de geestdrift van het ambtenärenkorps kwam: de introductievergaderingen, de begeleiding, de veurlichting, de brieef- en pakketpost-behandeling, de algemene andacht en veural ook de vrindelijkheid. En  nieet te vergèten dat een boel ambtenären zien taal, het Dèèmters, proatten, want der bint der nog diee dat goed beheerst.Gerrit hoapten dat het beuksken 'Burgerschap en Burgerzin', dat hee zon vieftig jöör elejen uut handen van de burgemeester van Dèventer mocht ontvangen, en dat as leidraad bij zien lessen in Staatsinrichting dieenden, hem in de gemeente nog lange van nut wèzen zol. En dat ze hun eigen taal bleven proaten! Wa ’j oe in november, de vierden, 2005, op oew vaders honderd en elfden verjöördag nieet herinneren kunt!
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk