46. Inpakken en Wegwezen

> Categorie: De Liggende Vrèters Gepubliceerd: donderdag 01 oktober 2009
Dat gold veur Gerrit, toen hee op moandag 20 september 1949 op het Algemeen Depot Koninklijke Landmacht in Schoonhoven kwam! Zien chef döör riep hem bie ankomst al binnen, want hee had um 09.30 uur verschienen motten, möör deur een ongeval bie een bewaakte oaverweg had de trein een uur vertraging opelopen, zoodat hee pas um 10.00 uur oaver wasKapitein Roscam Abbing ontving hem heel vrindelijk: “Huzaar Kuijk, helaas moeten wij U met verlof sturen – U bent eigenlijk al met verlof – maar U weet dat ambtelijke molens langzaam malen, want U bent voor tachtig procent afgekeurd. Dat zal in de loop van deze maanden wel lager worden – Uw invaliditeit bedoel ik, maar voorlopig heeft U invaliditeitspensioen voor de volle honderd procent. De officiële mededeling krijgt U aan het eind van dit jaar, maar U zult al wel pensioen ontvangen hebben”. Gerrit knikten.Hee was blie dat hee van de dienst of was. Möör hee had de periode van ‘De Liggende Vrèters’ achterof bezieen nieet willen missen, allenig al umdat Ali en hee zoo hecht nöör mekäre too-egreujd waren, dat zee veur hun hele leven bie mekäre zollen blieven. Hee hoapten dat dat lange wezen zol. “Wilt U even lezen?”De commandant oaverhandigden hem zien verlofpas.VERLOFPAS. De commandant A.D.K.L. (was nieet in-evuld. Dat deej Gerrit zelf möör) verleent aan den dpl. Huzaar Kuijk G.W. geboren 29 September 1927, Legernummer (Army Number) 270929060 klein verlof in afwachting omtrent beslissing I G D K L.                                                           Schoonhoven 20 Sept.1949                                                           De commandant voornoemd,                        De Res.Kapitein (handtekening)H.Roscam Abbing An de achterkante stond nog dat Gerrit in anmerking kwam veur textieltoowiezing! Dat kwam heel goed uut; hee was oaveral uut-egreujd! Wat IGDKL was, kon hee weten: Interne Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht.De kapitein stond op. Gerrit sprong automatisch in de holding.“Hoeft niet meer, meneer Kuijk, ik beschouw U als burger”. En hee gaf Gerrit een stevige ofscheidshand. Gerrit zol diee man in gedachten holden.“En nu inpakken en wegwezen!”

Gerrit zweefden licht as een veerken nöör de busse, nöör de trein en nöör huus.

 

Twee moand later, gedateerd 23 november 1949, kreeg hee van het ADKL het volgende schrieven: Algemeen Depot Koninklijke Landmacht 6e Cie – Ingevolge par. 14 van de Min. Beschikking van 28 Oct. 1936, IIIe Afd. B (Boekwerk “Pensioenregelingen”) verzoek ik U mij ZO SPOEDIG MOGELIJK de navolgende bescheiden te doen toekomen.

1. Extract uit het geboorteregister.

2. Extract uit het register van huwelijken en echtscheidingen, of een verklaring dat U

   ongehuwd bent.Der stond nog meer möör dat interesseerden hem neet: Hee was vrie man!
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk