112 Alcohol

> Categorie: Literatuur Gepubliceerd: woensdag 15 september 2010

Aan Lucretia Preusterink – 3/8/1899 – 15/10/1984 

Haar Leven lang onthield zij zich 

van alcoholhoudende dranken 

Aan haar heb ik – ook anti-drank -

onthouderschap te danken 

Het volgende droeg zij eens voor 

toen ik nog jong en braaf was 

- Oh, diepe zee, oh wijde plas, 

Wat is er in uw golven 

Toch menigeen bedolven! 

Maar toch, hoe groot uw afgrond was 

Toch zijn er meer verdronken 

In het klein jeneverglas.-  

Nooit hoorde ik dit rijmpje weer 

Wie het ook gemaakt mag hebben 

Mijn moeder krijgt de eer