206 Anagram

> Categorie: Literatuur Gepubliceerd: donderdag 06 februari 2014


Wiee is ter toch diee ‘Kamertrut’

diee altied zoo belach’lijk dut

as e weer ens wat mot verklören

Zien lachen kump nooit töt bedören

 

‘k Vind hem een slecht politicus

wöör d’honden nog gin brood van lust

slechter as Plasterk en Van Dam

zien name zit in dit anagram

 

‘Kamertrut’ neum ik hem möör

Want met dat ventjen bin ik klöör